Modlitewnik

Modlitwa
Akty wiary, nadziei i miłości, które nakazuje pierwsze przykazanie, wyrażają się w modlitwie. Wzniesienie ducha do Boga jest wyrazem naszej adoracji Boga: w modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, modlitwie wstawienniczej i modlitwie błagalnej. Modlitwa jest niezbędnym warunkiem posłuszeństwa przykazaniom Bożym. „Zawsze… (trzeba) się modlić i nie ustawać” (Łk 18,1). 
(z Katechizmu Kościoła Katolickiego)

Litanie

Litania Loretańska
Litania do Imienia Jezus
Litania do serca Pana Jezusa
Litania do Wszystkich Świętych
Litania do św Józefa
Litania do św Anny
Litania do Miłosierdzia Bożego

Różne

Ojcze nasz
Zdrowaś Maryjo

Anioł Pański
Droga krzyżowa
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Modlitwa św. Bernarda
Modlitwa wstawiennicza
Modlitwa za zmarłych
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Pod Twoją obronę
Różaniec
Wyznanie wiary-Credo
Wyznanie wiary-Skład Apostolski

Akt miłości
Akt nadziei
Akt wiary
Akt żalu

Dziesięć Przykazań

Teksty na dziś w serwisie „Internetowej Liturgii Godzin”