Modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego,
dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego.
Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa.
Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny
współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem.
Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także
słabość i kruchość moją.
Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata,
byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.
Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny.
Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością
uświęcał moje życie osobiste i rodzinne,
sferę pracy i wypoczynku, sektor kultury i życia publicznego.
Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego,
bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych
zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.
Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej
był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń,
wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
+ Święty Wojciechu i Święty Andrzeju Bobolo – Patronowie Akcji Katolickiej w Polsce.
Módlcie się za nami.

Akcja Katolicka ››
Współczesna Akcja Katolicka ››

Iwonicka Akcja Katolicka przed II wojną światową ››