Współczesna Akcja Katolicka

swiety-andrzej-bobola

W 1993 r. biskupi polscy udający się „ad limina Apostolorum” (kanoniczna forma osobistego sprawozdania z funkcjonowania diecezji, składana papieżowi w Rzymie co pięć lat) usłyszeli zachętę Jana Pawła II do wznowienia w Polsce znanej już Akcji Katolickiej; co stało się faktem dwa lata później.

Metropolita przemyski ks. abp Józef Michalik, dekretem z 25 grudnia 1995 r. wznowił działalność tego stowarzyszenia na terenie naszej diecezji. W tym samym czasie w iwonickiej parafii Wszystkich Świętych zaistniał Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK), liczący 26 osób. Do 1999 r. jego prezesem był Wojciech Winiarski. Od 2000 r. funkcję tę pełni p. Janina Gadzała. Iwonicki POAK spotyka się w każdą I niedzielę miesiąca. Uczestniczy w uroczystej Mszy św., podejmując funkcje liturgiczne, a następnie zbiera się na zebraniu formacyjnym. Członkowie Akcji urządzają pielgrzymki do Strachociny (sanktuarium patrona św. Andrzeja Boboli), na Jasną Górę oraz do innych sanktuarium polskich; byli też i w zagranicznych. Uczestniczą w dniach skupienia i rekolekcjach. Organizują imprezy (festyny dla dzieci i młodzieży, opłatki). Podejmują działalność charytatywną wobec potrzebujących, a także prace przy parafialnej świątyni. Do nich należy urządzanie jednego z ołtarzy na Boże Ciało. POAK brał czynny udział w narodowej modlitwie „Różaniec do granic”, umożliwiając licznym iwoniczanom przyłączenie się do tej zbożnej akcji. Dobrze się stało, że POAK posiada własną stronę internetową, jako bardzo ważną formę kontaktu ze swoimi rodakami w parafii i poza nią.

Akcja Katolicka ››
Iwonicka Akcja Katolicka przed II wojną światową ››
Modlitwa członka Akcji Katolickiej ››