Modlitwa wstawiennicza

(Tradycja koptyjska)
Królu pokoju, daj nam swój pokój i odpuść nam nasze grzechy. Oddal nieprzyjaciół Kościoła
i chroń go, aby nie ustawał. Emmanuelu, nasz Boże, jesteś pośrodku nas w chwale Ojca i Ducha Świętego.
Pobłogosław, oczyść nasze serca i uzdrów choroby duszy i ciała. Adorujemy Cię, Chryste,
z Twoim dobrym Ojcem i Duchem Świętym, ponieważ przybyłeś i zbawiłeś nas.