Wspólnoty

  • Rada Duszpasterska
  • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
  • Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół
  • Ruch Apostolstwa Młodzieży
  • Liturgiczna Służba Ołtarza
  • Dziecięca Służba Maryjna
  • Róże Żywego Różańca
  • Dzieło Pomocy Powołaniom im Bł.Ks. Jana Balickiego
  • Koło Przyjaciół Radia Maryja i TV Trwam
  • Grupa Biblijna