Różaniec

Tajemnice radosne (w poniedziałki i soboty)

 • Zwiastowanie NMP
 • Nawiedzenie św. Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w świątyni

Tajemnice światła (w czwartki)

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 • Cud w Kanie Galilejskiej.
 • Głoszenie Królestwa Bożego i nawoływanie do nawrócenia.
 • Przemienienie  na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (we wtorki i piątki)

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie
 • Cierniem ukoronowanie
 • Droga Krzyżowa
 • Ukrzyżowanie i śmierć

Tajemnice chwalebne (w środy i niedziele)

 • Zmartwychwstanie
 • Wniebowstąpienie
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie NMP
 • Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

Modlitwa na zakończenie Różańca
K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie, śmierć
i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw,
abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi
Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli zawarte
w nich obietnice. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.