Różaniec

Tajemnice radosne (w poniedziałki i soboty)

 • Zwiastowanie NMP
 • Nawiedzenie NMP
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie w świątyni
 • Odnalezienie w świątyni

Tajemnice światła (w czwartki)

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
 • Cud w Kanie Galilejskiej.
 • Głoszenie Królestwa Bożego i nawoływanie do nawrócenia.
 • Przemienienie.
 • Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne (we wtorki i piątki)

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
 • Biczowanie.
 • Cierniem ukoronowanie.
 • Droga Krzyżowa.
 • Ukrzyżowanie i śmierć.

Tajemnice chwalebne (w środy i niedziele)

 • Zmartwychwstanie.
 • Wniebowstąpienie.
 • Zesłanie Ducha Świętego.
 • Wniebowzięcie NMP.
 • Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi.

Modlitwa na zakończenie Różańca
K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie, śmierć
i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw,
abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi
Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli zawarte
w nich obietnice. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.