Modlitwa za zmarłych

(Tradycja bizantyjska)
Boże duszy i ciała, który pokonałeś śmierć, przezwyciężyłeś Szatana i przez to dałeś życie światu. Ty sam, o Panie, daj Twojemu zmarłemu N. odpoczynek w miejscu światła, życia i ochłody, gdzie cierpienie, ból i rozpacz nie mają mocy.
O Boże, tak dobry i łaskawy, wybacz wszystkie winy popełnione przez niego myślą, mową lub uczynkiem. Nie ma człowieka, który by żył nie grzesząc, lecz Ty, nad którym grzech nie ma władzy, otaczasz człowieka sprawiedliwością wieczną, a słowa Twoje są prawdą.
Ponieważ Ty, Panie nasz Boże, jesteś zmartwychwstaniem i życiem Twojego sługi N., oddajemy Ci chwałę. Który żyjesz i królujesz
z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.