Iwonicka Akcja Katolicka przed II wojną światową

 
 

Od 1913 r. proboszczem w Iwoniczu był ks. Józef Rafa, następca świątobliwego kapłana Antoniego Podgórskiego. Realizując zalecenia papieża Piusa XI, iwonicki proboszcz w 1927 r. tworzy zalążek Akcji Katolickiej, powołując do istnienia Męskie i Żeńskie Stowarzyszenia Młodzieży, które w miarę możliwości rozpoczęły swoją działalność, korzystając ze skromnej bazy lokalowej (był nim drewniany budynek klasztorku Sióstr Felicjanek ), a także z opiekuńczej roli samych zakonnic. Tu odbywały się spotkania modlitewne (rekolekcje stanowe) i organizacyjne (pogadanki, skromne imprezy tamtych lat – w tym samym roku powstała kameralna orkiestra młodzieżowa, prowadzona przez młodego organistę p. Józefa Kędzierskiego). W 1932 r. wspomniane stowarzyszenia poświęciły swoje sztandary.

 W 1933 r. iwonicka parafia otrzymała nowego wikariusza w osobie ks. Erazma Skórnickiego. Młody kapłan, wyświęcony rok wcześniej, bardzo gorliwie zajął się dziećmi, ministrantami i młodzieżą. Zgodna współpraca obu kapłanów zaowocowała dalszym rozwojem duszpasterstwa stanowego. W 1935 r. zostały utworzone katolickie Stowarzyszenia Mężczyzn i Kobiet. Siostry felicjanki w dalszym ciągu odstępowały dwie salki we wspomnianym budynku i dużą salę na spotkania i przedstawienia. (Wystawiano różne sztuki sceniczne (Jasełka, Mękę Pańską, tzw. operetki autorstwa ks. Skórnickiego. Reżyserką i scenarzystką była wtedy felicjanka S. Kazimiera Tkacz.) Wszystkie człony Akcji miały swoje biblioteki. Urządzano pielgrzymki (Częstochowa, Wilno, Lwów) i wycieczki krajoznawcze (Kraków, Wieliczka, Zakopane, Gdańsk, Poznań, Warszawa.) Opieka duszpasterska (asystent kościelny) nad Akcją Katolicką w Iwoniczu spoczywała na młodym kapłanie Erazmie, który mimo przebytej przed święceniami poważnej choroby, podejmował pracę duszpasterską z niezwykłym rozmachem. Wszystko sparaliżowała II wojna światowa. Niemcy zajęli Iwonicz 9 września 1939 r.

W czasie nocy okupacyjnej, wspomniany rozmach duszpasterski ks. Skórnickiego przerodził się, między innymi, w zorganizowanie na terenie Iwonicza tajnego nauczania, zdecydowanej ochrony parafian (od 1942 r. był już proboszczem) przed represjami okupanta i ratowaniem żydowskich dzieci na zdrojowym terenie. Po II wojnie światowej tzw. władza ludowa zakazała wznawianie wszelkich stowarzyszeń i ruchów religijnych.

Akcja Katolicka ››
Współczesna Akcja Katolicka ››

Modlitwa członka Akcji Katolickiej ››