Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi 
i poczęła z Ducha świętego.
Zdrowaś Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo…

A Słowo stało się ciałem,
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko
.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze,
abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali,
przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.