Akcja Katolicka

akcja_katolicka-logo_n

W znaczeniu ogólnym, Akcja Katolicka to apostolat osób świeckich, w ścisłym zaś, to organizacje katolickie stanowiące formę działalności tego apostolatu, zmierzające do ewangelizacji świata, zgodnie z wymogami poszczególnych krajów, według wskazań papieża Piusa XI. Ruch ten zrodził się na przełomie XVIII i XIX wieku we Francji, Belgii, Włoszech i Niemczech. W Polsce Akcja katolicka została formalnie powołana do istnienia w 1930 r., w następnych latach jej wewnętrzna organizacja została oparta o 4 naturalne stany (mężczyźni, kobiety, młodzież męska i młodzież żeńska), chociaż ten model w późniejszym czasie okazał się niewłaściwy. Działalność Akcji urzeczywistniała się przez udział we wspólnych nabożeństwach, rekolekcjach, kursach dokształcających. Zwracano uwagę na propagowanie  czytelnictwa (dobra książka, prasa). Oprócz starań o rozwój duchowy i umysłowy członków Akcji Katolickiej, dbano też – zwłaszcza względem młodych – o rozwój fizyczny, stąd imprezy sportowe i rozrywkowe, wycieczki krajoznawcze. (Zob. Encyklopedia Katolicka, T.I, Lublin 1973, kol. 227-233.)

Współczesna Akcja Katolicka ››
Iwonicka Akcja Katolicka przed II wojną światową ››
Modlitwa członka Akcji Katolickiej ››

Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej ››

Zobacz: