Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę
za Matkę Miłosierdzia – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu
i pokuty – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, pokoju konających – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych – ufam Tobie.
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów – ufam Tobie.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie
w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas
w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz
grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać
będę (Ps 144,9; Ps 88,2).

Módlmy się:
Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków.

Amen.