Spis ważniejszych artykułów Naszej Wspólnoty (nr 1/1998 – nr 209/2019)

 
 

Nr 1/1998 Słowo „Od redakcji” ks. Proboszcza Kazimierza Piotrowskiego s.2 i fragment homilii z 1996r s.5-6, Dowody Zmartwychwstania str.7-8, Wydarzenia: Nawiedzenie parafii przez relikwie św. Jana z Dukli, zapis otwarcia klubu dla młodzieży 25.04.1998r.

Nr 2/1998 Zamach na życie Papieża s.4-6,” Dlaczego Iwonicz”- ks. Zbigniew Głowacki s.11- 12, wiersz „Matka” Władysław Ćwik s.14

Nr 3/1998 V Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny 2-4,”… a Cergowa patrzy i myśli” s.4-5 ZJ, Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Strachociny s.8-9 Elżbieta Adamczyk, Najstarszy dokument Iwonicza s.16-17 ks. Zbigniew Głowacki, Prymicje ks. Bogdana Ostafina s.18, „Trudne zadanie” Władysław Ćwik s.20-21, zdjęcia komunijne na okładce.

Nr 4/1998 Poznajemy bliżej naszego patrona Świętego Jana z Dukli s.2-3, Miejsca Kultu, program uroczystości s.4, Pielgrzymka dziękczynna do Rzymu 13 – 21 VI s. 5-7 ZJ, Dziedziczne rody Iwonicza s. 8-9. Ks. Z. Głowacki, Drogowskazy nowego człowieka s.13-14.

Nr 5/1998 Proboszczowie Iwonicza ks.dr Zbigniew Głowacki s.3-5, Historia szkoły s.12-13. Barbara Rygiel, na okładce zdjęcia – czyn na ścieżce przy rzece ul. Zadwór.

Nr 6/1998 Ważniejsze wydarzenia w dziejach Iwonicza od XV do XVIII w, s.4 ks. Zbigniew Głowacki, Wielcy Polacy – gen. Władysław Anders, upamiętnienie – jubileusz 20-lecia Polskiej Szkoły im. gen. Władysława Andersa w Chicago – dyr. szkoły Wanda Penar s.7-9, Historia szkoły elementarnej, utworzenie szkoły żeńskiej w Iwoniczu cz. II s. 10-11 B. Rygiel

Nr 7/1998 Iwonicz w XIX wieku ks. Z. Głowacki s.4-5, Jan Paweł II rejestr pielgrzymek s.7-9, Historia szkoły elementarnej(3), s.9-10 B. Rygiel, Domowe kuracje naturalne – kapusta s.12 sok z rzodkwi na kamienie żółciowe, Koncert chóru z okazji XX -lecia Pontyfikatu Ojca Świętego 11.10 (na okładce).

Nr 8/1998 O oddychaniu s.4-6, 80 rocznica odzyskania niepodległości s.8-9, Jan Paweł II lata młodzieńcze Krystyna Gazda s.12-13, Iwonickie cmentarze ks. Zbigniew Głowacki s.14-16, Historia szkoły elementarnej okres międzywojenny s. 17-18 – Barbara Rygiel, Pożegnanie Matki Księdza Proboszcza s.19, Siostry Felicjanki ks. Z. Głowacki s.20-21

Nr 9/1998 Zwyczaje bożonarodzeniowe ks. Z. Głowacki s. 7 -9, Jan Paweł II powołanie, lata kapłańskie s.15-17, Historia szkoły elementarnej w Iwoniczu – okres okupacji s.19-21 Barbara Rygiel, Kanalizacja Gminy Iwonicz Zdrój s.20-23 – sołtys Kazimierz Jurczak

Nr 10/1999 20 lat Pontyfikatu – „Z Wadowic do Watykanu” K. Gazda s. 8-9, 75 lat Bonifratrów w Iwoniczu ks. Z. Głowacki s.10-11, Narkomania s.12, Dni Skupienia Ruchu Domowego Kościoła s.13

Nr 11/1999 20 lat Pontyfikatu K. Gazda s. 9-10, List z Japonii s. 11-12, Wywiad z ks. Piotrem Ostafinem

z Kazachstanu s. 13-14, Rozbudowa Kościoła 1884-1885 s.16 – ks. Z. Głowacki

Nr 12/1999 20 lat Pontyfikatu s. 6-9, Dzieje Iwonicza w okresie międzywojennym s.10-11- ks. Z. Głowacki, Korespondencja z Kazachstanu s.12-13 ks. Piotr Ostafin, List- odezwa o wsparcie finansowe chóru s.22

Nr 13/1999 20 lat Pontyfikatu s. 2-3, Wielkopostne i wielkanocne zwyczaje Iwoniczan- ks. Z. Głowacki s.10-12, Korespondencja z Kazachstanu s.16-17, Z życia wsi – zebranie wiejskie s.20-22

Nr 14/1999 Diakon sługa Chrystusa- zapowiedź święceń Wojciecha Bolanowskiego 16 maja, humor – o pożytku z matki s.9, Jan Paweł II kalendarz pielgrzymek s.12,wiersz Julii Grzegorczyk na temat Pierwszej Komunii św. s.13, wywiad z ks. Piotrem Ostafinem z Kazachstanu s.16, Iwonicz w czasie II wojny św. i po jej zakończeniu ks. Z. Głowacki, s.16-17

Nr 15/1999 Wiersz Julii Grzegorczyk dla nauczycielki Józefy Wierzbiańskiej s.11, J. Paweł II s. 12-15, zalety pokrzywy s.22, Iwoniccy ludzie pióra s.17 ks. Z. Głowacki, zdjęcia na okładce – pielgrzymka A. Katolickiej do Strachociny.

Nr 16/1999 J. Paweł II s. 2-3, Złoty Jubileusz ks. Franciszka Penara i Ks. Karola Telesza s. 7-8, korespondencja z Ukrainy Maria Pustelnik, Opis kościoła s.15-16 ks. Z. Głowacki, okładka zdjęcia – Boże Ciało.

Nr 17/1999 „Dwa piękne Jubileusze”(25-lecia probostwa i chóru”Cantate”) s. 2-8 wywiad z ks. proboszczem K. Piotrowskim, 20 lat Pontyfikatu s. 9-10, Na wakacyjnym szlaku – Dukla, Myczkowce, Dębowiec s.20-21, okładka – zdjęcia z jubileuszu

Nr 18/1999 Misje parafialne kazanie ks. K. Piotrowskiego z 29 sierpnia s.4-6, Kościół w Chinach s.11 przedruk z Posłańca św. Antoniego 9/10 1999, Sanktuarium MB. Licheńskiej s.12, Matejko w Iwoniczu s.16, Wywiad z Zofią Bazią nauczycielką fińskiej szkoły s.20, zdjęcia z festynu na okładce. Kalendarium sierpniowe:15 VIII Transmisja TV Polonia,15 VIII Koncert Chóru Nauczycieli z Poznania, 22 VIII Festyn Parafialny, 28 VIII Koncert organowy Łukasza Prejsnara

Nr 19/1999 Kult różańca w Polsce s.2, Cud nad Wisłą s.13, Misje 16 X s. 8-9

Nr 20/1999 Odzyskanie niepodległości s.12-14, „Białe róże”, Ojczyzna to ziemia i cmentarze s. 15-17

Nr 21/1999 Iwonickie Boże Narodzenie i Nowy Rok 85 lat temu s.10 ks. Z. Głowacki, Obchody święta niepodległości s.20, święto patronki Cecylii s. 21, zebranie wiejskie – kanalizacja 22-24, miód – zastosowanie s.28 -29, Dzień Skupienia A. Katolickiej 20

Nr 22/2000 „Talerz dla nieznajomego”. Reżyseria Alicja Jaracz i Małgorzata Jakubowicz s.12-13, Jak powstawały kolędy s.14-15 , Wiersz Zofii Kucza – Kolęda s.3, List z Japonii ks., ks. Albina i Piotra. Ostafina s.26, Produkty pszczele s.29, Karnawałowe przysmaki s.27 -28 barszcz.

Nr 23/2000 List do Chicago – opłatek s.15-16, Zaśpiewajmy Jezusowi Małemu – reżyseria Małgorzata. Jakubowicz, Alicja Jaracz, Robert Mercik s.23, Spotkanie opłatkowe z politykami- wicemarszałek p. Stanisław Zając s.25, Iwonickie nazwiska s.27 ks. Z. Głowacki, zdjęcia chóru na okładkach.

Nr 24/2000 Wiersz „Jezus na ciebie czeka” s.3 Zofia Kucza, Całun Turyński s.9, Alkoholizm- społeczna dżuma s.13-14, Recenzja książki „25 lat chóru”-s.17-18, o cebuli s.18.

Nr 25/2000 Dzień Skupienia Akcji Katolickiej s.3 Elżbieta. Adamczyk, Jak zrobić pisanki s.11, Kiedy obchodzimy święta wielkanocne s.8-9, Tragiczne rocznice – 60 rocznica deportacji na Syberię i zbrodni katyńskiej s.17-18, przepisy kulinarne wielkanocne s. 20-21

Nr 26/2000 Wiersz „Emilii -Matce mojej”- s.2 – Karol Wojtyła, ks. Antoni Podgórski s.11-13 – ks. Z. Głowacki, Katyń Golgota wschodu s.14 – Władysław Ćwik, mniszek pospolity s. 26.

Nr 27/2000 Cztery klasy komunijne, Kolejny kapłan Wojciech Bolanowski – zapowiedź prymicji 18 czerwca s.14, Pierwszy Powiatowy przegląd chórów Dukla Stanisław Kenar s.17.

Nr 28/2000 Z historii LO w Iwoniczu Zdroju s.13-14, Wł. Ćwik, Dzieci z Ukrainy s.16, przetwory-keczupy s.21, zdjęcia na okładce – prymicje ks. Wojciecha. Bolanowskiego.

Nr 29/2000 100-lecie Straży Pożarnej s.2-3 i 4-5 -7 -8 – Andrzej Kuliga, Jak walczyć z alkoholizmem s.10, Z historii LO w Iwoniczu Zdroju s.17-18 Wł. Ćwik, zdjęcia strażaków na okładce.

Nr 30/2000 Pielgrzymka A. Katolickiej do Starej Wsi s.6, Festyn parafialny A. Katolickiej s.7, Pielgrzymka A. Katolickiej do Kalwarii Pacławskiej s.9, Z historii LO -Wł. Ćwik s.20, Zdjęcia z dożynek na okładce.

Nr 31/2000 Dożynki s.2. ZJ , O szkołach w Chicago – Wanda Penar i Tadeusz Krupa s.14, zdjęcia z dożynek – okładka

Nr 32/2000 Litania za zmarłych s.5, Dekalog Polaka s.13, Z historii LO- Wł. Ćwik s.175, Środowiska artystyczne w Domach Opieki Społecznej s.15 Beata Malinowska – Uliasz, przepisy kulinarne s.22.

Nr 33/2000 Polska szopka w ciągu wieków s.5-7, Z historii LO -Wł. Ćwik s.17.Przepisy kulinarne s.21, Jadłospis antyrakowy s.23.

Nr 34/2001 O Kardynale Wyszyńskim s.12,Wiara, Tradycje, Obyczaje Kolędy, Trzech Króli s.14-17

Nr 35/2001 Gminny Przegląd kolęd s.6-7, Uroczystość 7-ej rocznicy Koła Zjednoczenia Chrześcijańsko- Narodowego s.8, Z historii szkoły – przedruk z kroniki Karola Filipowicza s.19-21, przepis na pączki i faworki s.23, Z historii L0 – Wł. Ćwik s.12-13, List do dzieci z przełomu wieków s.14 – Z. Nycz, Milenijna uroczystość s.15-18, Z historii szkoły – przedruk z kroniki s.20-21, karnawałowe przepisy s.23, „kapsuła czasu” w SP – okładka

Nr 36/2001 Ks. Prymas StefanWyszyński s.8-9, Z historii szkoły cd. przedruku z kroniki s.13-16, Z historii LO.s.17, Nałóg palenia s.19, zdjęcia z drogi krzyżowej na cmentarz choleryczny (na okładce)

Nr 37/2001 Wielkanocne tradycje i zwyczaje s.8-12, Rok kardynała Wyszyńskiego s.15, Z historii szkoły cd. przedruku kroniki s.16-18, Z historii LO – Wł. Ćwik, s. 18-19

Nr 38/2001 Rok Kardynała s.13, Prawda o zamachu s.17-18, Z historii szkoły – wspomnienia p. Heleny Gryzowskiej dotycz. Karola Filipowicza – powinszowanie imienin, wspomnienia córki i syna s.20-22.

Nr 39/2001 Boże Ciało – wianki, wiersz Lucjana Rydla, przegląd historii procesji s.8-10, Złote Gody P. Suchów z Chicago s.17 z wierszem Zofii Kucza s.17, Z historii LO – Wł. Ćwik, s.18, Ognisko Akcji Katolickiej na Dzień Matki s.23

Nr 40/2001 Jest takie miejsce w Klimkówce s.4-5, Prymas Tysiąclecia s.6-7, Kościół katolicki na Ukrainie s.9, Kresowa droga krzyżowa s.10 -11, dzieci z Czortkowa, zasługa p. Agaty Pucykowicz, Z historii LO – Wł. Ćwik s.16, II Powiatowy Przegląd Chórów w Dukli s.17, Wspomnienie Zofii Jurczak s.18, Potrawy z dyniowatych s. 21-23       

Nr 41/2001 30 Rocznica śmierci ks. E. Skórnickiego s. 2-6 zdjęcia, wiersz „Eucharystia…”,Nasze Pielgrzymowanie -Strachocina, Wilno” (A.Katolicka)- Elżbieta Adamczyk s.11-12, Z historii LO s.13 – Wł. Ćwik s.13, Bóle głowy- porady Bonifratrów s.16-17, Alkoholizm s.21, zdjęcia z wycieczek na okładce.

Nr 42/2001 Pielgrzymka na Białoruś s.2 -3 Józef Szałajda, „Ks. Erazm Skórnicki żyje w naszej wdzięcznej pamięci” – przebieg uroczystości 7 lipca (obchody 30 rocznicy śmierci księdza Erazma Skórnickiego ze słowem proboszcza K. Piotrowskiego s.5-6 i homilią ks. Z. Głowackiego s.6-7-8, Załuscy w Iwoniczu przodkowie s.9-11, Z historii LO- Wł. Ćwik s.14, Festyn w Lubatowej s.16 – Agata Pucykowicz – s.16, 50-lecie śmierci Hanki Ordonówny s.17, przepisy – buraczki s.18.

Nr 43/2001 Dzień Papieski 14 X koncert chóru s. 17 (zapowiedź), Z historii LO – Wł. Ćwik s.13, przepisy- potrawka z kurczaka, jajek i kukurydzy, z buraków, Załuscy- początki s.22-23, zdjęcia na okładce – z uroczystości 30- ej rocznicy śmierci ks. Skórnickiego.

Nr 44/2001 Dzień Skupienia AK 14 X 2001-zdjęcia str. 10-11, Załuscy w Iwoniczu s.14-15, 83.rocznica odzyskania niepodległości – wiersze s.10, Nasze przedszkole – art. Lidii Kuliga (przegląd historii), Koncert chóru z 14 X s.12-13

Nr 45/2001 Pierwszy Kongres Akcji Katolickiej Poznań 2001 relacje St. Kenara, Kolęda Julii Grzegorczyk „Gospodarze mili.”s.6, Koncert chóru z okazji 83 rocznicy odzyskania niepodległości w kościele s.15, Załuscy w Iwoniczu s. 16, zdjęcia z Poznania na okładce.

Nr 46/2002 Załuscy w Iwoniczu s.10-11, Z historii LO – Władysław Ćwik s.19

Nr 47/2002 Załuscy w Iwoniczu s.14-16, Z historii LO -Wł. Ćwik s.17, Spektakl w Iwoniczu „Opowieść wigilijna” w reż. ks. Leszka Leji i Zbigniewa Buczka s.18, W hołdzie nowonarodzonemu wieczór kolęd 27 stycznia s.18, Konkursy i przeglądy o tematyce bożonarodzeniowej – I powiatowy konkurs szopek s.23 – Małgorzata Jakubowicz

Nr 48/2002 List do Chicago – opłatek s.4, Przedszkole s.5-6, Załuscy, z Kazachstanu ks. Piotr Ostafin, s.17, Z historii LO s.17- Wł.Ćwik s.17-18, Rozwój mowy dziecka opr. Bogumiła Bury i Maria Penar, Kącik matematyczno – przyrodniczy prowadzi p. Stanisława Kielar s.18, Przesadzanie kwiatów s.20 Jolanta Poprawska- Leska ODR Iwonicz

Nr 49/2002 Wiersz „Stanę pod krzyżem”s. 3- Z. Kucza, „Wielkanoc 2002” homilia ks. K. Piotrowskiego, Symbole z wielkanocnego koszyka s.8 naucz. Danuta Ruszała, List do Chicago – opłatek s.20

Nr 50/2002 Człowiek oddany – lekarz Jan Litwin s.2 – Wł. Ćwik, Wiersz Z. Kucza „Pożegnanie”, Wiersz Julii Grzegorczyk -komunia wnuczki Geni s.10, Przeżycia przed bierzmowaniem w parafii s.11-13, Załuscy s.15, Praca z dzieckiem nadpobudliwym s.22-23 Małgorzata Jakubowicz, Koncert chóru „Cantate” s.25,

Nr 51/2002 „Iwonicz nasze korzenie” – recenzja książki ks. Z. Głowackiego s.5-6 ZJ , Piotr w drodze do Rzymu s.8-9, Ojciec Pio – życie s.10-12, Majowe wydarzenia – koncert chóru w muszli koncertowej w Iwoniczu Zdroju, I Komunia św. Święcenie kapłańskie Krzysztofa Rygla, Sakrament Bierzmowania, Jubileusz dwóch Sióstr Felicjanek (50 -lecie), prymicje 26 maja, wieczornica prowadzona przez ks. Leszka Leję, obszerne słowo proboszcza s.13-14, Sekty – prawdziwym zagrożeniem s.20 -21 -Barbara Such, Szansa dla przyrody s.22-23 -Maria Zygmunt

Nr 52/2002 Nagroda Starosty Krośnieńskiego dla ks. K. Piotrowskiego s.3-4, Litania do św. Antoniego s.16, Załuscy w Iwoniczu s.17-19, Koncert chóru w Dukli 16VI s.23.

Nr 53/2002 na okładce obraz Matki Bożej z winogronami, Ostatnie pielgrzymki Ojca Świętego, 400 lat Kalwarii Zebrzydowskiej s.5-7. Kanonizacja Ojca Pio s.9, „Za upowszechnianie kultury” dla ks. K. Piotrowskiego – przedruk z Dziennika Polskiego – 2 strony ze zdjęciami i koncertem chóru z 7 VII s.10-11, Załuscy w Iwoniczu s.12-13, Myśli Kardynała Wyszyńskiego: Co jest potrzebne Ojczyźnie s.14, Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego s.19 – 20 M. Jakubowicz, O samotności, spotkaniach i rozstaniach s.20-21.

Nr 54/2002 Festyn Parafialny s.2, Miesiąc dziękczynienia – ciekawy list „Miesiąc Dziękczynienia” s.6, Praca z uczniem zdolnym i słabym s.9 – 10 Z. Nycz, Chór w oczekiwaniu na Ojca Św. koncert chóru s.10 – ZJ, Załuscy s.11-12, Spokorniał rozum – myśli Jana Twardowskiego s.13-14, Tysiąc odcieni pokory s.15-16, O przyjaźni s.7-18, zdjęcia z festynu.

Nr 55/2002 Jan Paweł II świadek nadziei s.2-6, Wiersz Z. Kucza „Różaniec”, Odzyskanie niepodległości w 1918r. s.12-13, Pomoc społeczna komu i ile s.14, Ruch jest konieczny art. E. Rygiel s.14, Załuscy s.17, Prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące i Technikum Handlowe w Iwoniczu wsi – Stanisław Kowalski s. 18 – dalsza część w numerze 56 s.16-17, Rozwijanie zdolności teatralnych s.19- Danuta Ruszała

Nr 56/2002 Pokonać lęk przed śmiercią s.4-5, Gdy śmiertelne oczy s.6-9, Będzie, jak ma być s.10-11, Załuscy w Iwoniczu s.12 – 13, koncert chóru 13 X z okazji 24 rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową s.14, Prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące i Technikum Handlowe w Iwoniczu wsi cd. z numeru 55- s.16-17, Pójdź dziecię – art. Kazimierza Szajny – „Jak uczyli się nasi pradziadowie” s.18-19.

Nr 57/2002 Narodzenie Chrystusa w zwierciadle czasów s.3, wiersz Z. Kucza „Idę szukać Jezusa”s.5, Matka Boża z Guadalupe s.10, Wiersz Boże Narodzenie prośba dla Polski, Non omnis moriar – wspomnienie Franciszka Szajny s. 11-12 ZJ, Zakończenie starego roku – słowo proboszcza s.16-17, koncert chóru 10-11 listopada s.17, Zaśpiewajmy Jezusowi – gminny przegląd pieśni i obrzędów 9-1stycznia s.17, Rys historyczny orkiestry dętej w Iwoniczu s.18-20, Naucz się dziwić- myśli o wierze s.20, Rola zabaw w rozwoju dziecka: Krystyna Włodarczyk s. 21-22.

Nr 58/2003 IV Gminny Przegląd – grupa teatralna SP w Iwoniczu „Hej kolęda” op. Małgorzata Jakubowicz i Danuta Ruszała oraz „Zaopiekuj się mną”, wiersz Wincentego Pola „Wstawaj rano…” s.4, Szopki wczoraj i dziś s.7-8 M. Jakubowicz, Naucz się dziwić – myśli o wierze J. Twardowskiego s.9-11, O zatonięciu statku amerykańskiego 3 lutego 1943r – czterej heroiczni kapłani s.14-16, 75 lat iwonickiej orkiestry, w tym homilia ks. Proboszcza (s.16-17), koncert w domu ludowym, Dziecko w ruchu drogowym – s.20 Stanisława Sieńczak, List z Japonii ks. Albina Długosza s.21

Nr 59/2003 Mija 5 lat od powołania Akcji Katolickiej s.4, Życzenia do Chicago – opłatek 2003 s.7, Pogodzić się z życiem s.17-18, Stres s.21, Rozmowa z dzieckiem s.22-23.

Nr 60/2003 Okładka – ołtarz, Droga Krzyżowa – historia s.11, Środa Popielcowa – wiersz s.12, O modlitwie – myśli J. Twardowskiego s.13-16, Biesiada 22 lutego w programie czytamy na s.17-ej katecheci- bardzo ciekawe „wiadomości parafialne” w j. migowym s.17, Co to znaczy być rodzicem dyslektyka s.19 Alicja Jaracz, okładka zdjęcia – iwonickie spotkania sąsiedzkie.

Nr 61/2003 Kult św. Wojciecha s.8, Wszystko inaczej – myśli J. Twardowskiego s.11-13, „Dziękujemy” o wyjeździe do filharmonii w Rzeszowie s24 – 25 J. Nycz, Unia Europejska w świetle Encykliki s.23-25, 10 rocznica beatyfikacji Angeli Truszkowskiej założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek s.14 + okładka.

Nr 62/2003 Na okładce zdjęcie z wnętrza kaplicy Szopów, Bp Jozef Sebastian Pelczar s.2, Urszula Ledóchowska założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (urszulanek szarych) s. 3-4, dalej art. o urszulankach s.6-8, List z Kazachstanu ks. Piotra Ostafina s.9, art. o zgromadzeniu sercanek s.10, wiersze o matce s.12, list z Japonii, w tym zdjęcia s.18-19, na okładce kapliczka na zewnątrz

Nr 63/2003 zdjęcia komunijne, wiersz Z. Kucza -„Serce Jezusa”, „Ku jakiej Europie” s.10-11, Z życia Klubu Iwonicz w Chicago z refleksją na temat różnych postaw wobec UE. ZJ s.12, Młodzieńcze wspomnienia

w poezji St. Kowalskiego s.13-14, Gimnazjum w Iwoniczu – lata 1946-1948 s.15 Stanisław Kowalski Odtruwanie s.16, Sobótki s.19, zdjęcia z Chicago Msza św. wielkanocna.

Nr 64/2004 Święty Jan z Dukli s.2-4 ,,Za późno jest tylko po śmierci” s.9, Ukraina i art. ZJ „Nasi goście z Ukrainy” s.10-11, Młodzieńcze wspomnienia w poezji St. Kowalskiego s.14-15, Choroby i odzyskiwanie zdrowia s.16, dwie strony okładki – zdjęcia gości z Czortkowa.

Nr 65/2003 czas nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (Z dziejów Sanktuarium, Obraz MB, Peregrynacja Obrazu, Komnata Królowej Polski) s.2 – 11,Wolność dojrzewa powoli z wierszem J. Lechonia i Stefana Wyszyńskiego s.13-14, Cześć dla Matki Bożej Jasnogórskiej za granicą – USA Kanada s.17-18 ZJ, Lękamy się tego, co zabija duszę s.21-22 – wiersze, w tym Z. Kucza „O Maryjo, królowo nasza”, Zwycięstwa Królowej Polski s. 25, na okładce program rekolekcji.

Nr 66/2003 okładka – Niezapomniane chwile – refleksje po peregrynacji s.2 – 5 ZJ , słowo duszpasterza przed Nawiedzeniem Rodzin przez Matkę Bożą w Jasnogórskim Obrazie – wskazówki ks. proboszcza K. Piotrowskiego s.6, W Gimnazjum – wspomnienia St. Kowalskiego s.12, Polskie szkoły na obczyźnie (USA-Chicago i Ukraina- Czortków) s.14-15, Kręte losy historii nie zawsze pozwalały dzieciom 1 września rozpocząć naukę s.17, Obchody 100-lecia daru w Żarnowcu s.18, festyn parafialny A. Katolickiej 3 sierpnia, Informacje o Kole Radia Maryja J. Boczar s.23, Aktywny patriotyzm s.24-25, dużo zdjęć na okładce.

Nr 67/2003 Rok różańca św., tajemnice światła s.2-3, Matka Teresa z Kalkuty s.4-6, Mój profesor Papieżem St. Kowalski s 14-15, wiersz „Królowo Matko Wędrowniczko” Z. Kucza s. 18, Alkoholizm s.21, wiersz J. Słowackiego: „Pośród niesnasek” s.23.

Nr 68/2003 Powtórka z etyki s.7-8, List dzieci ze szkoły w Iwoniczu do Ojca Św. s.13, 25 rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II po raz trzeci czczono dzień papieski koncert chóru „Cantate” i chóru Św. Cyryla i Metodego ze Stropkowa- Słowacja, deklamacja wierszy s.14, Załuscy s.17, Alkohol jako dar s.18, Jak kochać ojczyznę s.19-20, Polska zmartwychwstała s. 21-22, Koło Radia Maryja w Toruniu s.27.

Nr 69/2003 Wiersz Z. Kucza „Adwentowe oczekiwania”s.2. Adwentowy rachunek sumienia s.2, Jezus postacią historyczną s.6-7, wiersz J. Kopeć: „Wędrówka”- kolęda s.10. Boże Narodzenie w czasach grozy s.11-12, List episkopatu nt. przykazań kościelnych s.18-19, Załuscy s.20, Pracowity miesiąc chóru St.Kenar s.21-22, Rozwój fizyczny dzieci oraz jego zaburzenia w wieku przedszkolnym Anna Loś s.22-23. Alkohol w polskiej obyczajowości s.25, Potrójna uroczystość w DPS w Iwoniczu s.26-27, zdjęcia na okładce z DPS.

Nr 70/2003 Co jest w Częstochowie – Fragment wspomnień St. Kowalskiego s.2-3, wiersze nt. babć i dziadków s.5, Mędrcy ze wschodu s.6-7, Otyłość u dzieci Anna Loś s.18-19, Załuscy s.20-21, Korespondencja z Japonii s.22, Inicjatywa rękodzielnictwa – sklep na ul. Floriańskiej s.24, ograniczenia wiekowe dot. alkoholizmu s.26, Powstanie styczniowe s.27.

Nr 71/2004 Opłatek w Chicago s.2, W trosce o podtrzymanie tradycji s.3 – M. Jakubowicz, Życzenia przesłane z Torunia do Koła Radia Maryja s.11 Spotkanie Opłatkowe 17 stycznia z misterium „Narodziny wiary „- reżyser Leszek Leja, humorystyczny koncert życzeń katechetów ks. Leszka Leji i Jana Franków s.17, Prawda o Bożym Narodzeniu w sztukach scenicznych – pierwsza w reż. Leszka Leji i druga „Oczekiwany Gość” w reżyserii ks. Jana Franków s.19-20, wiersz Z. Kucza „Śnieg”, Dziękujemy ci babciu i dziadziu – przedszkole s.21, Załuscy s.24-25, Otyłość u dzieci – Anna Loś s.26.

Nr 72/2004 Wiersze Z. Kucza: „Wielkanocna zaduma” s.6, Jak rozważać i przeżywać mękę, pańską s.7-9 w tym rachunek sumienia, Załuscy s.11, To był bal- przedszkole s.12 Lidia Kuliga i Maria Penar, Rodzinna przystań – St. Kowalski s.15-16, Cebula s.22, dieta warzywno-owocowa s.23.

Nr 73/2004 15 rocznica śmierci ks. Jana Rąba s.2-3, Ignacy Loyola s.10-11, Modlitwa „Przyjdź królestwo Twoje” s.15-16, art. J. Boczar – s.17 – Radio Maryja, „Prawa dziecka w świetle międzynarodowej konwencji o prawach dziecka” mgr Liliana Welz s.19-20, Regionalny Zjazd Kółek i Organizacji Rolniczych s.20-22, Wieczorek poezji o Iwoniczu na poddaszu „Delikatesów” s.22, Służba Polsce w Gimnazjum – St. Kowalski s.23. Stan był bardzo ciężki – świadectwo Marii Krupa s. 24, Załuscy s.25, W rocznicę zbrodni katyńskiej s.26, Abstynencja – alkohol – punkt konsultacyjny w Iwoniczu s.29, Uroczystość odpustowa w DPS s. 30-31, zdjęcia na okładce z DPS.

Nr 74/2004 W trosce o zachowanie tradycji (Koło Gospodyń Wiejskich) s.2 , Matka Boska Częstochowska s. 5, Modlitwa „Ojcze nasz” cd. s.8-9, Załuscy s.10-11, Z naszej historii s.12, wiersz „Matko moja” St. Kowalski s.17, Miejsce Polski w Zjednoczonej Europie s.22, Jak mądrze kochać alkoholika s.24, Na stół komunijny s.25,lecznicze właściwości niektórych chwastów s.26, okładka – zdjęcia z bierzmowania.

Nr 75/2004 Dzień Matki w Kole Gospodyń Wiejskich 27 maja s.2, art. ZJ, wiersz Zofii Kucza „O Maryjo, Królowo nasza” s.3, Cześć dla Matki Bożej wśród Polonii w świecie s.4-5 art. ZJ, Festyn u sióstr Felicjanek 29 maja s.5, Kościół s.8, Załuscy w Iwoniczu s.9-11 ZJ, Wiersz J. Kopeć: „Do Iwonicza” s.11, Koncerty Chóru „Cantate”- w Dukli w pałacu – rocznica 3 Maja, w Iwoniczu Zdroju w muszli koncertowej 3 maja, 29 maja w Iwoniczu poprzedzony koncertem ks. Leszka Leji s.12, Kazanie wygłoszone przez Ks. Proboszcza na Nabożeństwie Fatimskim w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004r s.12 -13, Z gościną w Czortkowie na Ukrainie- wycieczka od 14 do16 maja s.15-19 ZJ, Wiersz Zofii Kucza „Sobótki” s.22, Prywatne Gimnazjum Ogólnokształcące i Technikum Handlowe w Iwoniczu wsi – Stanisław Kowalski s.23-24, Wieczorek poezji o Iwoniczu s.30-31 ZJ, okładka – dzieci komunijne.

Nr 76/2004 V Międzynarodowy Przegląd Chórów w Dukli 20 czerwca ZJ s.2-3, Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Częstochowy 19 VI s.4, Podziękowanie za pomoc w odnowieniu kaplicy na posesji Państwa Szopów ZJ s.5-6, Jubileusz 30-lecia duszpasterstwa ks. K. Piotrowskiego s.6-7-8, Prawda i jej wartość w życiu s.13-14, Rodzina z osobą uzależnioną s. 16.

Nr 77/2004 Rumunia kraj nieznany – Andrzej Barć s.2-3, Parafiada – festyn Akcji Katolickiej ZJ s.5, wiersz Z. Kucza „Wschód i zachód słońca” s.7, Ksiądz Piotr Ściegienny obrońca chłopów s.9-11, Rozmnażać i dzielić chleb s.12, Z naszej historii s.16-19., Pielgrzymka Koła Radia Maryja do Częstochowy 11 lipca s.23, Koło Gospodyń udział w III Festiwalu Karpackim s.24, Gminne dożynki 15 sierpnia w Iwoniczu s.25, ABC grilowania s.26, zdjęcia na okładce z festynu.

Nr 78/2004 zdjęcie z nawiedzenia NMP na okładce, Miesiąc sierpień mc-em pielgrzymowania Koła Radia Maryja. Jadwiga Boczar s.2, ” Echa Dożynek” 15 sierpnia s.3-6 ZJ, homilia proboszcza ks. K. Piotrowskiego s.6-7, Chór na uroczystościach w Zarszynie, Bł. Wincenty Kadłubek s.11-13, Dożynki w Jaśliskach 29 sierpnia s.14-15, wkładka ze zdjęciami z dożynek, Modlitwa” Ojcze nasz” cd. s.19, Wrzesień 1939 Maria Szajna s.23, Rola rodziców w katechezie domowej s.24-27, wiersz „Siewna Pani” s. 29.

Nr 79/2004 Pierwszy raz w naszym kościele śluby wieczyste Siostry Weroniki (Jolanty Kenar), homilia ks. proboszcza K. Piotrowskiego s.2-4, Kult różańca w Polsce s.5-6-8, Modlitwa „Ojcze nasz”s.9, Bogactwo s.11-12, Pielgrzymka A. Katolickiej – Jaśliska, Komańcza, Myczkowce, Strachocina s.13-15, Święty Franciszek z Asyżu s.20-22, Uzdrawiające kuracje naturalne – bez, buraki, tarnina, chrzan, rumianek, mięta, malina s.23-24, W poszukiwaniu szczęścia s.25-26, okładka – zdjęcia z profesji Siostry Weroniki.

Nr 80/2004 Jubileusz 30- lecia chóru art. ZJ i St. Kenara s.2-5, Kazanie „Jubileuszowe refleksje” s.5-6, Wiersz Heleny Rygiel s.7, wiersze Heleny Rygiel i Krystyny Such, s.8, Wiersz Zofii Kucza- Księdzu Prałatowi s.9, Śpiewali Ojcu św. w Krośnie 17 X z chórem Echo s.10, wiersze Janusza Kopecia „Zaduszki”, „Listopad”, Patron szczęśliwej śmierci s.12-13, Z. Kucza wiersz „Cmentarna cisza” s.13, Ojcostwo s. 16, Modlitwa „Ojcze nasz”- AMEN s.22-23, na okładce zdjęcia z jubileuszu chóru.

Nr 81/2004 Dzień Pracownika Socjalnego w DPS s.3-4, słowo proboszcza s.4, wiersz Z. Kucza „Zajaśniała zorza „s.18, Koncert w Stropkowie L. Nycz s.19, W trosce o rozwój polskiej wsi- narada w Krośnie s.20-21.

Nr 82/2005 List z Kamerunu ks. Wiesława i Mirka s.3-4, List misjonarza Albina z Japonii s.5-6, Spotkanie opłatkowe w Iwoniczu s.19-20.

Nr 83/2005 Opłatek Klubu Iwonicz w Chicago 22 stycznia s.2, Słowo Proboszcza przesłane rodakom, Spotkanie opłatkowe 22 stycznia, sztuka sceniczna reżyserii ks. Leszka Leji „Wigilia, która zdarzyła się przypadkiem” – recenzja Lucyny Nycz s.4, Św. Błażej chroni od chorób gardła s.15, Kontrolować dostęp dzieci do mediów s.19, Zebranie sprawozdawcze OSP s.20 K.Gazda, Spotkanie członkiń Koła Gospodyń – pożegnanie Pani Heleny Wilusz – K. Gazda s.21, Chór „Cantate” w sanatorium Sanvit – 7 stycznia (12 kolęd) i 16 stycznia w Rymanowie – sanatorium „Maria”, 30 stycznia w kościele parafialnym 31 stycznia w sanatorium Górnik s.21 Lucyna Nycz, VI Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych 13 i 14 stycznia s.22-23 – Pierwsze miejsce grupy teatralnej SP Iwonicz spektakl „Bożonarodzeniowa gra.”SP Iwonicz.

Nr 84/2005 Św. Jan Boży- patron chorych, założyciel zakonu Bonifratrów s. 2-3, Historia Konwentu w Iwoniczu s. 6 , Droga Krzyżowa s.8, Dla zdrowia – dzień powszedni kręgosłupa – jak stać, spać, schylać się s.15, Agresywne zachowanie dzieci- wpływ rodziny s. 20-21.

Nr 85/2005 Wielkanocne refleksje – kazanie ks. Proboszcza K. Piotrowskiego s.3-4, Wielkopostne i wielkanocne zwyczaje Iwoniczan – ks. Z. Głowacki s.7-8, Święto Kobiet – spotkanie w domu ludowym 8 marca KGW i GOK- Teresa Kielar s.9, Męczennik czasów komunizmu ks. Władysław Findysz s.15-16, w tym wspomnienia ks. K. Piotrowskiego i ks. Janus Sczepańskiego, Uroczystości odpustowe u Ojców Bonifratrów 8 III s.19, Nagroda Rady Miejskiej dla p. Stanisława Kenara s.20 L.K, Potrzeby psychiczne starszego człowieka s.21.

Nr 86/2005 okładka portret Ojca św. z żałobną przewiązką, Jak żegnaliśmy Ojca św. s.2-5, homilia ks. Leszka Leji s.6-7, 25 lat spotkań z Polakami s.8 Jak wybierany jest Papież s.9-12, Ojciec Święty Benedykt XVI Kardynał. Joseph Ratzinger s.13, Eucharystia źródłem nadziei, Św. Florian s. 20, Hymn OSP „Rycerze Floriana”, Wniebowstąpienie s.22, List z Japonii ks. Albina s.25, list ks. Mirosława Mareckiego s.27, Trzecia osoba s.28-29.

Nr 87/2005 Eucharystia s.2-3, Sakrament Bierzmowania s.5-8, Koncert Pieśni Maryjnych chóru „Cantate” z deklamacją wierszy, w tym ks. Leszka Leji, Poznajemy Błogosławieństwa s.10-11, Błogosławiona Jolanta s.12-13, Obietnice Pana Jezusa s.19-20, na okładce dzieci komunijne 15 maj 2005r.

Nr 88/2005 Jubileusz 40-lecia pracy kapłańskiej ks. Prałata Kazimierza Piotrowskiego s.2, św. Jan z Dukli s. 4-5, Prześladowany s.9-10, Chór „Cantate”- VI Międzynarodowy Przegląd Chórów w Dukli s.11-12, Klub Iwonicz w Chicago zaproszenie na bankiet, 75 rocznica Klubu, zdjęcia na okładce Jubileusz kapłański.

Nr 89/2005 Wspomnienie z pielgrzymki do Medziugorje w dniach 25.06 do 2.07.2005 – 12 osób z parafii – Jadwiga Boczar s.2-3, X Jubileuszowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Częstochowy 25 czerwca 2005r Elżbieta Adamczyk s.4, Pielgrzymka Koła Przyjaciół Radia Maryja do Częstochowy 10 lipca 2005 J. Boczar s.4, Sakrament Bierzmowania s.13, Pieśni powstańczej Warszawy.

Nr 90/2005 Okładka – Kaplica na Floriańskiej, Jubileuszowe uroczystości rodaków w Chicago s.2, Przed Bierzmowaniem s.10, Chór Cantate” w Króliku Polskim s.15, aronia- nalewka i sok s.20, Partyzanckie śpiewanie s.23, okładka – kaplica na Floriańskiej.

Nr 91/2005 Wizytacja Kanoniczna ks. Bpa Adama Szala s.2-6, ks. Jan Balicki s.8-9, Obchody 10-lecia Akcji Katolickiej Elżbieta Adamczyk s.10, Jubileuszowe uroczystości 75-lecia Klubu Iwonicz w Chicago s.13 + wkładka kolorowa+ kazanie ks. K. Piotrowskiego s.16-17, „W trosce o dobro duchowe”- recenzja książki- „Przez mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania” ZJ s.18, wiersz Ojca Pio s.21, Udział chóru „Cantate” podczas Mszy św. 11.09.05 w kościele św. Piotra i Pawła w Krośnie 11. 09 z okazji 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, tamże 18.09.05 z okazji 10 rocznicy utworzenia Akcji Katolickiej, w kościele parafialnym 19.09.05 podczas wizytacji – udzielenia bierzmowania i poświęcenia organów Lucyna Nycz s.21, Wychowawcza funkcja ojca s.22, Spotkanie integracyjne w DPS Bonifratrów 03.09, s.25-26+zdjęcia, okładka zdjęcia z wizytacji w szkole 20.09.05.

Nr 92/2005 W hołdzie Janowi Pawłowi II – Dzień Papieski zdjęcia, koncert organowo- chóralny ZJ s.2-4, W rocznicę odzyskania niepodległości s.15, Ks. Stanisław Staszic s.16-18; Festiwal operowy w Żarnowcu Lucyna Nycz s.19, w programie występ chóru, ostatnia strona- zdjęcia ze szkoły.

Nr 93/2005 Jubileusz 150-lecia Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 20 listopada, udział chóru, kazanie ks. Proboszcza s.2-3, Adwentowy rachunek sumienia s.6-7, Fakty z życia Konwentu 00 Bonifratrów w Iwoniczu – s.13-14-15, wkładka ze zdjęciami Akcji Katolickiej (10 -lecie) i otwarcie sali (organistówka), Przemyśl – podsumowanie 10 lat Akcji Katolickiej s.18, Św. Antoni i Dzieciątko Jezus s.24-25.Nie dajmy się grypie s.29-30

Nr 94/2005 Spotkanie Wigilijne 17grudna 2005r- Teresa Niziołek s.2, Spotkanie Opłatkowe w DPS oo. Bonifratrów w Iwoniczu KK. s.3, Bronisław Markiewicz s.4, Wonny dym kadzidła s.5-6, Spotkanie Braci Bonifratrów i współpracowników w Sanktuarium w Łagiewnikach s.11-12, Korespondencja z Misji s.15-17 ks. Albin, s.18-19 List z Kamerunu ks. Wiesław, Które kwiaty w doniczkach oczyszczają powietrze s.22 Teresa Komornicka, ostatnia strona zdjęcia z opłatka i szkoły.

Nr 95/2005 Matka Kościół s.6-7, Pamięci Jana Twardowskiego- wiersze s.13-14, Opłatek Iwonicki w Chicago ZJ s.15, wkładka zdjęcia z opłatka Chicago i Iwonicza, Słowo Ks. Proboszcza s.18, tekst Elżbiety Adamczyk: Parafialny opłatek 2006, Sztuka pt.”Wielka Tajemnica” pomysłodawca scenariusza i główny autor- Łukasz Nycz ucz. III kl. LO im. M. Kopernika w Krośnie s.19-20, Problemy czasu dorastania s.25, Wielki Koncert Kolędowy 29 stycznia w kościele w połączeniu z młodzieżowym chórem „Canikula”, który wystąpił pierwszy raz na przeglądzie 13 stycznia, Minęło 5 lat od wmurowania kapsuły czasu s.28, Złote Gody 15 par małżeńskich uroczystość 2006r, s.29 zdjęcia na okładce.

Nr 96/2006 Rozważanie na Środę Popielcową s.2-3, Wielkopostny rachunek sumienia s.5, Jeden i nigdy samotny – o Bogu: Jan Twardowski s.6-7, Płeć człowieka s.22-23.

Nr 97/2006 Fotki z życia Papieża s.2, I rocznica śmierci s.3, Beatyfikacja bliżej niż dalej s. 4-5, Włosi wciąż opłakują Papieża s.6, Ludowe zwyczaje wielkanocne s.8-11, Święty Wojciech patron Polski s.15-16, Sprawozdanie zarządu OSP w Iwoniczu za lata 2001-2005 s.20-22, Koło Gospodyń s.24 Zofia Kielar.

Nr 98/2005 Królowa Polski s.2-3, Pierwsza wizyta Papieża Benedykta XVI w Polsce, s.4, Konstytucja Trzeciego Maja i Targowica s.5, Święty Florian w polskiej tradycji pożarniczej s.7-9-10, Dziękuję kochanej mamie s.15, Jak przygotować dziecko do I komunii św.s.16-17. Korespondencja z Japonii i Kamerunu s.18-19-20, Trud oracza s.24

Nr 99/2005 Pielgrzymka Ojca św. Benedykta XVI 25-28 maja s.2-5, 24 czerwca Św. Jana Chrzciciela s. 9, święci apostołowie Piotr i Paweł s.12-15, wkładka zdjęcia I Komunii św, Spotkanie wielkanocne Klubu Iwonicz w Chicago ZJ s. 26, Męskość- Ojcostwo s.28, okładka- wielkanocne świętowanie w Chicago.

Nr 100/2005 Wywiad z ks. K. Piotrowskim s.2-3, gratulacje z okazji 100-go numeru s.3-4, VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Koncert inauguracyjny 2 lipca 2006r. kolorowe zdjęcia, s.17 program, Św. Krzysztof s.17, Czy wiesz, że…s.21(różne rocznice), Kilka drogowskazów na życie s.23, art. burmistrza Piotra Komornickiego s.25 – czystość rzeki Iwonki.

Nr 101/2006 Okładka -zdjęcia z pielgrzymki A. Katolickiej do Częstochowy, str.2 tekst Elżbiety Adamczyk, NMP Królowa Polski s.4-7, Śluby jasnogórskie s. 8-10, nekrolog p. Haliny Zygmunt, Dziecko przed telewizorem s.17, Koncert Organowy 13 sierpnia 2006r, organowo-chóralny 27 sierpnia, Echa festynu Akcji Katolickiej 9 lipca, Dni Iwonicza Zdroju s.23, na okładce zdjęcia z II festiwalu muzyki.

Nr 102/2006 na 1 stronie zdjęcia z dożynek, Maryja w życiu s. 2-4, Zygmunt Szczęsny Feliński s.12-13, Co jest dziś najważniejsze dla polskiej młodzieży s.14, List do Rodziców s.15, W 323 rocznicę odsieczy wiedeńskiej 12.09.1683 s.17, Spotkanie modlitewne Klubu Iwonicz w Merrilville, zdjęcia z Chicago i Koncertu 27.08.

Nr 103/2006. Maryja w życiu s. 2-3, Pontyfikat Jana Pawła II s.6, Modlitwa chrześcijanina s.7-9, s.19- Z rzeszowskiej prasy, Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy w DPS 7 września s.20, Otwarcie pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego s.24-25, Kolonia letnia w Dziwnówku dla dzieci rolników (5-ro dzieci z Iwonicza, 2-je z Lubatowej)- Krajowy Związek Rolników Zarząd Regionalny P. Tadeusz Frydrych s.27 okładka – zdjęcia z otwarcia oddziału przedszkolnego i pożegnania lata w DPS.

Nr 104/2006 1str. zdjęcie ks. K. Piotrowskiego przy pomniku na cmentarzu cholerycznym, Skuteczność odpustu s.6-7 ks. Krzysztof Burdak, listopadowe uroczystości s.11, Katedra Polaków w Chicago -153 rocznica wzniesienia kościoła Świętej Trójcy w Chicago – wizyta premiera Polski Jarosława Kaczyńskiego s.19-22 – Piotr Batorowicz, Otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego w szkole 28 września s.23 M. Szajna, Uroczystość wmurowania urny pod Pomnikiem Katyńskim w Chicago 17 września 2006, Uroczystości na Jackowie s.24-25, Pielgrzymki Chóru art. L. Nycz s.27.

Nr 105/2006 Wspomnienie o Antonim Kenarze – (iwoniczanin, rzeźbiarz, pedagog i taternik) art. Marek Jarmuła s.14-15, O Bierzmowaniu s.16, Ojczyzna s.17.

Nr 106/2007 Pogłębić znajomość Biblii s. 2-3 Poezja religijna- Bogurodzica s. 8, K. Szajna, Duch Święty s.13-14, Z ręką obronną – bierzmowanie s.15, Pedagogika Jezusa s.16, Korespondencja misjonarzy s.19-23, Początki parafii Iwonicz na tle pradziejów Podkarpacia.- ks. Z. Głowacki s.24.

Nr 107/2007Matko Boska Gromniczna ochraniaj nas”s.2-3, Poezja religijna J. Kochanowski: Czego chcesz od nas Panie (4) K. Szajna s. 8-9, Siedem darów Ducha św. s.10-11, Modlitwa „Ojcze nasz” s.12. Kolędowa niedziela chóru „Cantate”- Rymanów, Korczyna , Idzie kolęda, polska kolęda – charytatywny koncert Zakonu Bonifratrów s.16. br. Eugeniusz Kret, koncert i spotkanie z Alicją Majewską, wkładka opłatek w Chicago i opłatek w Iwoniczu, Teatr Młodzieżowy, tekst spotkania opłatkowego s.17. Elżbieta Adamczyk, Dowód matczynej miłości s.18-19, Nowa inicjatywa misyjna s.20-21, Początki Parafii Iwonicz na tle pradziejów Podkarpacia (2) Ks. Z. Głowacki s.24-25, By człowiek bezpiecznie mógł żyć – OSP s.28-29, Zwyczaj za naukę stoi – Gromniczna s.31. Kolędnicy z DPS w dniu 25 stycznia w towarzystwie dyr.brata Eugeniusza Kreta s.31

Nr 108/2007 Jan Paweł II i tajemnica krzyża s.2, On mnie przemienił – krzyż s.7, 350 lat od męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli, litania s. 9-11, Życie Jana Chryzostoma s.12, Bierzmowanie a chrzest s.15, Poezja religijna (4) Sonety Mikołaja Sępa Szarzyńskiego- K. Szajna, Opłatek w Chicago s.24, list proboszcza s.25, Historyczna topografia Iwonicza s.27, Ruch Apostolstwa Młodzieży s.31

Nr 109/2007 Refleksje wielkanocne s.2-3 Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa jest największym świętem chrześcijan s.5-6, Dni, które wstrząsnęły światem s.9, Głosy po śmierci Papieża, Świadectwa (9), Poezja religijna Kazimierz Szajna-„Nie zna śmierci”s.17, Korespondencja z Kamerunu ks. Wiesław s. 20- 21, Gry komputerowe, a psychika dziecka s.22, Dzień Kobiet w KGW 10 marca Zofia Kielar, prezentacja stołów wielkanocnych s.24.

Nr 110/2007 Zwyczaje w maju s.3, Korespondencja z Japonii s.4-7 Poezja religijna Boże, coś Polskę…s.18, Myśląc Ojczyzna s.20-21, Gminna wystawa wielkanocna w Iwoniczu Zdroju s.21-zdjęcia, Spełniło się moje wielkie marzenie -Tomkiewicz Asia w „M- jak miłość” s.22, Wielkanocne spotkanie w Chicago s.23-24

Nr 111/2007 Str.1 zdjęcia komunijne, s.2 Boże Ciało, Młodzi nadzieją Papieża s.12-13, Poezja religijna Te deum laudamus – Kazimierz Szajna, s.19,Czy wiesz, że… s.22, Dar serca dla dzieci Jungów, Św. Andrzej Bobola – pielgrzymka Akcji Katolickiej do Strachociny Elżbieta Adamczyk s.26-27.

Nr 112/2007 Polska Poezja Religijna (7) Marian Hemer: „Modlitwa do Matki Boskiej, Królowej Korony Polskiej K. Szajna s.15-16, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Ars Musica” Iwonicz 2007 art. ks. K. Piotrowskiego s.17-18 (I koncert 1 lipca, II- 5 lipca, III- 29 lipca, IV-12 sierpnia, V 26 sierpnia), Festyn Rodzinny Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci art. siostry dyr. Haliny Kucia s.19, długie wiersze na okoliczność zakończenia roku szkolnego 4 strony 20-24, IX Sportowa Spartakiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego art. dyr. br. Eugeniusza Kreta.

Nr 113/2007 s.1-2 Piesza pielgrzymka Archidiecezji Przemyskiej na Jasną Górę 06-07 – 15.07.2007 zdjęcia s.1-2, Poezja religijna Jan Lechoń: Matka Boska Częstochowska – Kazimierz Szajna s.10-11, Symbolika kolorów szat liturgicznych s.15-16, Pożar s.18-19, Festyn Oddz. Akcji Katolickiej 8 lipca s.21, Wiersz „Pozostać młodym” s. 25, Powstanie Warszawskie s.26,

Nr 114/2007 s.1 kapliczka, Sierpniowe pielgrzymki Akcji Katolickiej Elżbieta Adamczyk s.2, Święty Michał Archanioł s.4-5, Poezja religijna: K I. Gałczyński: Matka Boska Stalagów s. 7-8 oprac. K. Szajna, Zrozpaczona matka spotyka Jezusa s.10-11, Festiwal „Ars Musica 2007″s.12-13 art. Andrzej Szypuła, wkładka zdjęcia Międzynarodowy Festiwal Muzyki organowej i Kameralnej Koncert inauguracyjny 1 lipca2007, II Koncert 15 lipca, III Koncert 29 lipca, IV Koncert 12 sierpnia, V Koncert 26 sierpnia. Korespondencja z misji ks. Wiesława Miareckiego s.19, Lato było piękne tego roku – Ksiądz Tymoteusz s.20-21- wiersze o Majorze Sochackim, Randka z niespodzianką s.23-24, Klub Iwonicz w Sanktuarium Matki Bozej Częstochowskiej w Merrilville, zdjęcia na okładce, tam też z pielgrzymek Akcji Katolickiej do Niepokalanowa, Warszawy i Miejsca Piastowego.

Nr 115/2007 Matka Boża z Kibeho s. 2-3-4, Polska poezja religijna – Krzysztof Kamil Baczyński s.7-8 wiersz „Do Matki Boskiej”, Objawienia Maryjne s.9-10 , O Bierzmowaniu s.11 zdjęcia na okładce, VII Dzień Papieski s.17-18, wiersz „Starsi i młodsi”, Pielgrzymka Chóru „Cantate” do Sanktuarium w Kalkowie-Głodowie s.22, II Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy Pożegnanie lata 25-26 sierpnia brat Eugeniusz Kret, zdjęcia na okładkach.

Nr 116/2007 80 lat orkiestry dętej w Iwoniczu tekst i zdjęcia również na okładce s.2. homilia s.3,wiersze M. Skotnickiej o orkiestrze s.4, Pamięci Józefa Jakubowicza s.7 Józef Krupa, Poezja religijna Jacek Kaczmarski: „Epitafium dla ks. Jerzego Popiełuszki” K. Szajna s.14-15 , Nowe Sanktuarium Matki Królowej Gór w Koronie – Wł. Ćwik s.16, Pielgrzymkowa wieczornica 22 października art. podsumowujący pielgrzymowanie p. Genowefa, s.17. Patriotyzm Polski jaki jest (wiersze) s.24, Pielgrzymka – w intencji powołań – do Przemyśla i Myczkowiec 44 osoby Oddz. A. Katolickiej, ks. Proboszcz s.25, Modlitwa do M. Bożej Pięknej Miłości s.26.

Nr 117/2007 Boże Narodzenie ze świętymi s.6-8, Historia kolęd s.10, Akt zawierzenia rodzin s.13, Modlitwa przy wigilijnym stole s.14, Potrawy wigilijne s.15, Podziękowanie starostwa dla chóru za Koncert w Sanktuarium w Miejscu Piastowym podczas powiatowych obchodów święta Odzyskania Niepodległości, s.27, zdjęcie odznaki honorowej: Zasłużony dla Kultury Polskiej dla ks. K. Piotrowskiego

Nr 118/2008 Korespondencja z Japonii s.13- „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Agaty Pucykowicz i ks. Kazimierza Piotrowskiego s.19-20, Zapowiedź Charytatywnego Koncertu Kolęd na dzień 14 stycznia

Nr 119/2008 Orędzie z Lourdes s.4-5, Święta Teresa i jej droga s.6-8, Spotkanie Koła Przyjaciół Maryja – J. Boczar s.10, Opłatek Klubu Radia Maryja w Chicago s.12-13, w tym słowo proboszcza ks. K. Piotrowskiego s.12-13, wkładka zdjęć z opłatka w Chicago i Charytatywnego Koncertu Kolęd + tekst na ten temat z 14 stycznia: Br. Eugeniusz Kret s.16, Koncerty Chóru „Cantate” w styczniu – 13.01 w Myczkowcach, 20.01 w Korczynie, 27.01 w Głowience s.17, Namaszczenie chorych s.18 -19, Polskie muzy w Chicago: Janusz Kopeć – wiersz „Papieżowi Janowi Pawłowi II” s.27 ZJ, zdjęcia na okładce.

Nr 120/2008 Refleksje wielkanocne – ks. Proboszcza K. Piotrowskiego s.2-3, O Miłosierdziu s. 9-11, Pierwsze dni Centrum Kształcenia na odległość art. Józefa Sowińskiego i wiersz M. Skotnickiej s.14,15, 22 lutego koncert Ensemble Barocum- kompozytorów francuskich art. T. Kandefer s. 17, 8 marca w Kole Gospodyń s.18, Napis na ścianie domu opieki w Kalkucie s.18. nekrolog nauczycielki Marii Kenar.

Nr 121/2008 Tych chwil nie zapomnę – relacje ks. K. Piotrowskiego dotycz. spotkania z papieżem J. Pawłem II s. 2 -3, Artykuł ks. Albina z Japonii s.18, Korespondencja misjonarzy- Kamerun s.18-19, Porady dla rodziców- korzystanie z Internetu s.19

Nr 122/2008 Majowe nabożeństwa s.2, Święty Jerzy s.8, O prześladowaniu chrześcijan w Chinach s.12-13, Jubileusz 30-lecia Polskiej Szkoły im. Generała Wł. Andersa w Chicago art.s.14-15- Z. Jakubowicz, wkładka ze zdjęciami z Jubileuszu i Wielkanocnego Świętowania, art. Wielkanocne spotkanie Klubu Iwonicz w Chicago 6 kwietnia s.18, Przemówienie Ojca świętego do dzieci pierwszokomunijnych s.19-22, Polskie przypadłości s.24-28, Konstytucja 3 Maja s.29.

Nr 123/2008 Kult Serca Jezusowego s.3-4, Dar życia s.5-6, Cudowne uzdrowienie za wstawiennictwem Jana Pawła II s. 8-9, O wybaczaniu s. 10-11, Promień życia na zgliszczach Nagasaki s. 15-16, Święty spowiednik Jan Vianney s.18-19, Majowe śpiewy chóru „Cantate”s. 23, okładkowe zdjęcia komunijne.

Nr 124/2008 Na 1 str. Akcja Katolicka na Jasnej Górze przy pomniku Jana Pawła II, s.2, Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej, art. Barbara Trygar, XXIII Światowe Dni Młodzieży w Sydnej od 15 do 20 lipca s. 3-7,w tym modlitwa, Tajemnica serca- Jak Karol Wojtyła stał się Papieżem” -s. 8, Zapowiedź: III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Ars Musica 2008-3.08 koncert z udziałem Chóru „Cantate”, 10.08, 17.08. 7.09, 14.09, 21.09 z udziałem chóru „Cantate” 22.09 seminarium organowe, interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha -zaproszenie do Sanktuarium Świętego Jana w Dukli s.23

Nr 125/2008 Pieszo do tronu Jasnogórskiej Pani s. 2 -3 -4 – 5, Objawienie MB z Guadalupe Meksyk 9 XII 1930, Przebieg koncertu i imprez towarzyszących III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki – ks. K. Piotrowski s.20-21, Kapłańskie wspomnienia – wywiad z ks. Franciszkiem Penarem prowadzi Józef Sowiński, na okładce zdjęcia z trasy pieszej pielgrzymki młodzieży na Jasną Górę.

Nr 126/2008 Świadectwo przemienionego życia s.15, Odwierty w Toruniu s.17,Tutaj wszystko się zaczęło – pielgrzymka Akcji Katolickiej do Kalwarii Zebrzydowskiej do Wadowic, Łagiewnik – E. Adamczyk s.20 , Polonijne sierpniowe pielgrzymowanie do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrilville s.21, III Festiwal Muzyki. Ars Musica 2008″ 3 sierpnia i występ chóru art. Jan Nycz s.22, Podsumowanie dożynek gminnych 24 sierpnia Aneta Czenczek s.26, okładka zdjęcia z Chicago.

Nr 127/2008 Papież na tle wzgórz, W 40. rocznicę śmierci Ojca Pio s. 9-12, Jaki powinien być nauczyciel – wiersz s.13, Wkładka kolorowa – dożynki w Iwoniczu 24.08.2008, Powiatowe dożynki w Korczynie 07.09.2008, wkładka środek – III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ars Musica I -03.08,II-10.08,III17.08,IV-07.09, V-14.09, VI-21.09, Pożegnanie lata w DPS. Jaki powinien być nauczyciel wiersz s.13, Artykuł Jana Nycza nt. Festiwalu „Ars Musica” 2008 s.18-19, III Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy „Pożegnanie Lata” w Iwoniczu Zdroju 30-31 sierpnia (udział z Podkarpacia) s.20, art. TK (Tadeusza Kandefra?) nt. festiwalu – „Odczuwaliśmy przedsmak nieba”

Nr 128/2008 1 str. sufitowy obraz Wszystkich Św. w kościele, Pielgrzymka A. Katolickiej do Jarosławia i Myczkowic- Elżbieta Adamczyk s.2, Wiersz Matki Teresy s.20, Jak zapobiegać przeziębieniom s.26, Pieśń o Józefie Piłsudskim s.25

Nr 129/2009 Radość powrotu do domu – adwentowy rachunek sumienia, Święto patronalne Akcji Katolickiej – E. Adamczyk s.19, Jubileusz 125-lecia Domu Opatrzności Bożej (pobytu Sióstr Felicjanek w Iwoniczu) s. 20 -24 zebrała siostra dyr. Halina Kucia, Zawsze w listopadzie – uwagi o udziale chóru „Cantate”s.25, Nagroda samorządowa im. Grzegorza Palki dla radnego Powiatu Stanisława Kenara s.27

Nr 130/2009 str.1 kościół w zimowej szacie, Korespondencja misjonarza ks. Wiesława Miareckiego s.4, Pismo św.- tradycja a kościół s.12-13, Wieczór Wigilijny KGW 20.12.2008 s.21

Nr 131/2009 LOURDES historia objawienia s. 2-3, Jan Paweł II w obronie życia (wybór wypowiedzi podczas pielgrzymek) s.5, Franciszek Ksawery i Ignacy Loyola s.12-13-14, Koncert Eleni w naszym kościele 8 stycznia, Odnowienie Immatrykulacji (uczelnia AGH po 50 latach -19 listopada) Temat wyboru patrona szkoły s.18,10 lat grupy teatralnej „Apogeum – świetlica młodzieżowa Kleryk Łukasz Nycz s.20-21, Styczniowe spotkania opłatkowe art. E. Adamczyk (17 stycznia w Iwoniczu, 18 stycznia w Grabownicy z udziałem ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, 25 stycznia w Łężanach) s.22, Opłatek Klubu Iwonicz w Chicago ZJ. s. 25, List ks. Proboszcza s.25-26, zdjęcia opłatka s. 27.

Nr 132/2009 na 1 str. wizerunek Jezusa ukrzyżowanego w bocznej kaplicy, Jan Paweł II i tajemnica krzyża s.2, Nigdy nie upadaj na duchu wiersz s.5, Moc w przeciwnościach- Krzyż daje prawdziwą wolność s. 7-8, Modlitwa znaleziona na spalonym transatlantyku, Apostoł z Afryki s.13-14, Pamięci ks. Karola Telesza zmarł 4 lutego 2009r, homilia ks. Zbigniewa Głowackiego s.17, Co przemawia za wyborem patrona szkoły ks. Antoniego Podgórskiego (poprawa tekstu z poprzedniego art. s.18), Chciałbym ocalić od zapomnienia- art. St. Kowalskiego i zdjęcie komunijne s.19, ostatnia strona propozycje programowe 150-lecia szkoły.

Nr 133/2009 Ojciec Święty Jan Paweł II w Sanktuarium w Łagiewnikach s.2-3, Zanim uklękniesz przed konfesjonałem s. 5-6-7-8, Prawdziwa lekcja wiary s. 9-10, Kazanie ks. Proboszcza: Wielkanoc 2008 s.15, Korespondencja misjonarza s.17, Niedziela s. 18-19, O Ochotniczej Straży Pożarnej- zebranie sprawozdawcze z 2008 r. s.24-25, Wielkanoc – święto Zmartwychwstania s. 26-27, Wiersze Julii Grzegorczyk s.28, zdjęcia z okładki m. in. Zakończenie kursu Koła Gospodyń Wiejskich.

Nr 134/2009 Na 1. stronie zdjęcie z Bierzmowania przed ołtarzem, Z Japonii – list ks. Albina Długosza o beatyfikacji męczenników str.16-17, Święconka Klubu w Chicago s.20 – ZJ., zdjęcia na okładce, Zebranie sprawozdawczo- wyborcze KGW 24.04.2009 s.24-25, Konkurs Biblijny – 19.04.2009r. – pierwsze miejsce Mateusz Jakieła , okładka – święconka w Chicago.

Nr 135/2009 Na 1 str. zdjęcia komunijne, Nabożeństwo czerwcowe s.4-6,,Gaude Mater Polonia” s. 8-10, Homilia ks. Karola Ciurko wygłoszona w dniu Jubileuszu 21 czerwca z okazji 35-lecia kapłaństwa ks. Kazimierza Piotrowskiego s.13-14, wiersz, list do taty – s.19, zdjęcia z jubileuszu na okładce.

Nr 136/2009 okładka z pocztem sztandarowym jubileuszu 150- lecia szkoły, tekst przebiegu uroczystości s.2-4, podziękowanie s.5, 60- lecie Kapłaństwa ks. Franciszka Penara s.6-9, w tym homilia ks. Proboszcza, „Ksiądz Kazimierz Piotrowski 35 lat proboszczem Iwonicza” – Maria Skotnicka s.10-11, lista dzieci komunijnych s.2, okładka zdjęcia z jubileuszu i zjazdu absolwentów 6 czerwca, konkurs rodzinny Śladami ks. Podgórskiego s.14-15. Zjazd absolwentów szkoły s.16. Lina ratunkowa podczas burzy s.17,Teologia wypoczynku s.22-23, ostatnia strona zdjęcia z jubileuszu ks. Franciszka Penara.

Nr 137/2009 Matka Boska Zielna s.2-4, Wkładka – zdjęcia z Ars Musica 2009, Tekst s.18-20, 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego s.24, Powstanie Warszawskie s.25, Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów s. 28-30, Dożynki Powiatowe w Iwoniczu – zapowiedź 6 września, Wspomnienie o zmarłym dyr. szkoły p. Janie Rachwale.

Nr 138/2009 Okładka – ołtarz w dniu dożynek, pochód z wieńcami, Tekst: „Plon niesiemy plon”- s.2-3, Spotkanie modlitewne w Chicago 30 sierpnia s.13, Wkładka – pielgrzymka do Merrilville, druga strona – wydarzenia w Iwoniczu, Dzieło zapoczątkowane przez Jana Bożego s.16-18, Nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Łańcuta ks. Prałatowi Władysławowi Kenarowi w 25 rocznicę posługi pasterskiej s.19-20, Polonijne miejsca pielgrzymek ZJ. s.26-27 , okładka – zdjęcia z dożynek.

Nr 139/2009 Misje Święte s.2-3, Zygmunt Szczęsny Feliński – świętym s.19-20, Moc Kapłana – św. Jana Marii Vianney s.20, Pielgrzymka chórzystów do miejsc Maryjnych w Beskidach i Tatrach – Limanowa, Ludźmierz, Zakopane (finansowo pomoc gminy staraniem St. Kenara, Formacja poprzez przykład i wstawiennictwo Świętych- organizacja Akcja Katolicka 16 maja Strachocina, 20 czerwca „Na puszczy” u Św. Jana, 27 czerwca Częstochowa, 12 września w Klimkówce, Sanktuarium w Rakowie, w Kalkowie- Godowie i w Sulisławicach, na okładce zdjęcia z pielgrzymek.

Nr 140/2009 Okładka – zdjęcie chóru na tle ołtarza, napis 35 lat chóru „Cantate” Biskup w nowym stylu, św. Ambroży s.14-15, 35- lecie Chóru „Cantate”- art. Jana Nycza s.17-18, Ksiądz Jerzy Popiełuszko s.21, 11 listopada w Miejscu Piastowym – obchody 91 rocznicy odzyskania niepodległości, podczas których udekorowanie naszego chórzysty Tadeusza Boczara Złotym Medalem przyznanym przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego za służbę dla Polski 31 pracowników Starostwa Powiatowego s.21

Nr 141/2009 Okładka szopka z kartki, Syn Dawida, Syn Boży Jezus wypełnieniem wszystkich Bożych obietnic s.17-18, „Wiersz Mikołaja” s.19.

Nr 142/2010 Okładka -zespół góralski w kościele, Biblia Jezusa i wczesnego kościoła s.2, List na Opłatek w Chicago s.11-13, Senior w rodzinie s.16-17, 35 lat chóru – cenne informacje podsumowujące występ Chóru na Wawelu 27 grudnia. Koncerty Chóru w pierwszą niedzielę w Euroregionalnym Koncercie Kolęd w Svidniku na Słowacji, 10 stycznia w Łężanach, Wieczór Kolęd w DPS, Zespół Trebunie Tutki s.25, 50 lat obecnej siedziby Szkoły Podstawowej – art. Maria Szajna s.26, na okładkach zdjęcia z zespołu góralskiego Trebunie Tutki w kościele.

Nr 143/2010 Okładka- zdjęcie Kościoła w zimowej szacie, Ku chwale ołtarzy – O św. Bernadecie i Jej nietkniętym ciele,s.4. Kształtowanie się wczesnego Kościoła s.5, Wkładka zdjęcia z Chicago – opłatek s.16 tekst.

Nr 144/2010 Powstawanie Nowego Testamentu cz.3 s.21, Muzyczne Przedszkole w Iwoniczu s.22, na okładce zdjęcie z otwarcia oddz. przedszkola.

Nr 145/2010 Refleksje wielkanocne s.2-7, Jan Paweł II z krzyżem Mistrza przemierzał świat, niósł go jak sztandar, błogosławiąc miliony s.13, O życiu wczesnego kościoła s.18.

Nr 146/2010 Okładka zdjęcie biskupa Mariana Rojka z młodzieżą i w szkole (bierzmowanie) s.2., Święconka w Chicago s.2-3, wywiad z matką – ks. Jerzego Popiełuszko s.4-7, Marsz żałobny ofiar Smoleńska s.8, Jaka jest moja postawa s.12-13, Św. Stanisław ze Szczepanowa s.16-18, Początek misji kościoła s.19, Wizytacja kanoniczna s. 21.

Nr 147/2010 Humor: Co myśli sobie św. Mikołaj s.6, Opowieść o Bożym Narodzeniu s.8-9, Boże Narodzenie w czasach grozy s.14-15, Ciekawostki Bonifraterskie s.16-18, Przedszkole Gminne w Iwoniczu s.19, Zaczerpnięte z prasy naszego regionu s.20-21, Książka o Stefanie Kosiarskim Kazimierz Szajna s.22, Nadanie imienia Witolda Pileckiego Zespołowi Szkół s.26.

Nr 148/2011 s.2 zdjęcia z Gminnego Przeglądu Kolęd 4 i 5 stycznia, Objawienie Pańskie dzisiaj s.4-5, Wizyta duszpasterska w domu s.14-15-16, Korespondencja od misjonarzy s.17-18, Gdy smutek nie chce odejść s.22-23, Art. Jadwigi Boczar – Koło Radia Maryja s.24, Życie i powołanie Matki Teresy s.25-26, ks. Erazm Skórnicki -105 rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci – książka ks. Z. Głowackiego bogatą informacją s.27, spis koncertów kolędowych chóru s.27, Zapowiedź koncertu charytatywnego kolęd u Bonifratrów s.29, Spotkanie wigilijne – Krystyna Gazda s.30.

Nr 149/2011 Okładka. zdjęcie nowej grupy harcerskiej „Leśna”, zdjęcia str.2 opłatek w Chicago, kolędy w DPS, Tekst ZJ z Opłatka w Chicago s.3-4, Ciekawostki Bonifraterskie s.5, Iwoniccy Trzej Królowie s.6 art. ks. Głowackiego, art. J. Boczar Koło Radia Maryja s.20, str.23 Droga do kapłaństwa ks. Skórnickiego -np. książki ks. Z. Głowackiego, St. Kenar prezes chóru – nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Nr 150/2011 Przedszkole Muzyczne s.2 zdjęcia, Kult św. Józefa w Iwonickiej Parafii s.3-4 – ks. Z. Głowacki, Wielkopostny rachunek sumienia s.5,Co jest sensem życia s.6-8, Droga Krzyżowa Matki Teresy s.10-11, ks. Skórnicki cd. z książki ks. Zbigniewa Głowackiego s.15-16.

Nr 151/2011 s.2 Przedszkola- muzyczne i gminne, Wielki Pontyfikat Beatyfikacja J.P.II s.15-16, Ciekawostki Bonifraterskie odpust s.18, Św. Jan Boży s.1-20, Ks. Erazm Skórnicki – lata II wojny światowej

tajne nauczanie s.21-22, Artystyczne ujęcia męki pańskiej w naszym parafialnym kościele s. 24- 25 artykuł. ks. Zbigniewa Głowackiego.

Nr 152/2011 Okładka zdjęcie kapliczki, s.2 zdjęcia z beatyfikacji, s.3-10 Uroczystość beatyfikacyjna na placu św. Piotra, w tym kazanie w naszym kościele, Cytaty o matce s.11-12, Litania Loretańska w ikonografii iwonickiego kościoła ks. Z. Głowacki s.15-16, Korespondencja misjonarzy s.19-20, Ks. Erazm Skórnicki s. 21-22. art. ks. Z. Głowackiego.

Nr 153/2011 Okładka – zdjęcia komunijne, s.2 Święconka w Chicago, Czciciel najświętszego Serca Pana Jezusa Kasper Drużbicki (1590-1662) art. ks. Z. Głowackiego s.3- 4, Historia biblijnego Józefa i jego braci s.5-7, Św. Antoni Padewski s.9, Pocieszenie oblanych (na egzaminie) s.10. Małżeństwo s.15-16, ks. Erazm. Skórnicki – art. ks. Głowackiego s.20, Od czego jest tato s.18-19, Dzień Matki w przedszkolu – Anna Loś s.25, Przedszkole Muzyczne M. Kandefer-Nycz Andrzej Aszlar.

Nr 154/2011 s.1. i 2. zdjęcie święceń diakonatu w Brzozowie dk. Łukasza Nycza 5 czerwca 2011, Art. Po co diakoni w Kościele – art.dk. Łukasza Nycza s.3-5. O drugim wydaniu książki ks. K. Piotrowskiego o Stefanie Kosiarskim z uzupełnieniem podróży do Rzymu s.6, ks. Erazm Skórnicki – cd. książki ks. Z. Głowackiego s.19-20, Katyń. ocalić od zapomnienia – uroczystość 71 rocznicy w Zespole Szkół sesja popularnonaukowa połączona z posadzeniem dębu s.23, s.26 zaproszenie na VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Ars Musica 2011 w kościele parafialnym (3 lipca inauguracyjny),17 lipca, 31 lipca, 14 sierpnia z chórem „Cantate”, zdjęcia na ostatniej stronie z uroczystości katyńskich w Zespole Szkół.

Nr 155/2011 s.1 Pomnik św. Jana Pawła II przy kościele, str.2 zdjęcia z poświęcenia pomnika, Słowo ks. prałata Kazimierza Piotrowskiego s.3-4, Objawienia Maryjne s.58, Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej s.8, „Badaj, rozważaj, przebaczaj” s.14-15, XXVI Światowe Dni Młodzieży 16-21 sierpnia 2011 – Madryt s.18, Kapłan – Wychowawca – Patriota ks. Erazm Skórnicki uroczystość odsłonięcia tablicy 7 sierpnia 2011 s.19-21, 25-lecie kapłaństwa ks. Kazimierza Giery – Elżbieta Adamczyk s.22+ zdjęcia na okładce s.22 i 23.

Nr 156/2011 Zdjęcia z Bierzmowania s.1, s.2 zdjęcia z Ars Musica, tekst s.3 Jan Nycz, Najważniejsze objawienia Matki Bożej s.4-8, Koło Radia Maryja J. Boczar s.13, ks. Erazm. Skórnicki- osobowość i duchowość s.15-17 – ks. Z. Głowacki, Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Władysława Kenara wg. Gazety Łańcuckiej z 19 czerwca, Odpust w Merrilville ks. Łukasz – s .20-21, Bierzmowanie ks. Łukasz Nycz s.22-23, Ciekawostki Bonifraterskie – VI Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy Pożegnanie Lata 28 sierpień 2011, 2 okładki zdjęcia dot. „Zakończenia Lata.”

157/2011 Współczesne objawienia apokaliptyczne s.6-8, XI Dzień Papieski – 9 października 2011 s.9, Nie jesteś sam – Pan jest naszą nadzieją s.12-13, Światowy Dzień Misyjny 23 października 2011 s.11, Ars Musica 2011 Jan Nycz s.19- 20.

Nr 158/2011 Zdjęcia na 3 stronach okładek z życia szkół i przedszkola, Ksiądz Erazm Skórnicki – rozdział IX – iwonickie uroczystości 30 rocznicy śmierci ks. Skórnickiego s. 27-28 przedruk z książki ks. Zbigniewa Głowackiego, Odeszli do Pana- zmarli w 2011r art. ks. Proboszcza Kazimierza Giery s.26.

Nr 159/2012 Poezja ks. Erazma Skórnickiego rozdział X książki ks. Zbgniewa Głowackiego s.20, Pasje i sukcesy Agaty Kandefer s.26, na okładce zdjęcia chóru w kościele.

Nr 160/2012 Budowniczy pokoju – Historia św. Szarbela z Libanu s. 8-9 , Ks. Piotr Skarga proroczy kaznodzieja s.16-17, O prześladowaniach chrześcijan s.19-20, Noworoczny Koncert Kolęd w iwonickich kościołach 15 stycznia s.25 Jan Nycz, Opłatek Klubu Iwonicz w Chicago s.26, zdjęcia na okładce – z opłatka w Chicago i koncertu kolęd.

Nr 161/2012 Trzy sposoby życia Ewangelią w Wielkim Poście s.3-5, Ignacy Łukasiewicz pionier przemysłu naftowego s.18-21, Puchaty kwiat ostu – trudne sytuacje s. 15-16.

Nr 162/2012 s.2 zdjęcia m.in. Koła Gospodyń + art. na str. 23. Zdroje miłosierdzia – Prorocza misja siostry Faustyny s.10-12, Wielkanoc s.13-14.

Nr 163/2012 s. 2 zdjęcia -10 rocznica śmierci lekarza medycyny Jana Litwina i poświęcenie tablicy Jego pamięci, art. Wł. Ćwik – „Sercem za serce s.2-3, Święta Zofia- patronka ludzi mądrych s.14 -15, Znak, który uzdrawia – o sakramencie pokuty s.19-20, Rozmowa z Wojciechem Cejrowskim na temat obrony wiary s. 23-24, Wyjątkowa uroczystość – spotkanie Anonimowych Alkoholików z różnych miejscowości – 27 maja Msza św., homilia, akt oddania s. 25- 26, Św. Florian s.28.

Nr 164/2012 na 2 stronie zdjęcia z Bierzmowania, święceń kapłańskich w Katedrze, Prymicje ks. Łukasza Nycza ,”Jezus stanął nad brzegiem Iwonki „s.3-4 art. ks. Łukasza Nycza, Program XIII Międzynarodowego Przeglądu Chórów w Dukli 10 czerwca 2012 s.17, Jak rozpoznać, że z dzieckiem dzieje się coś złego s.18, Wycieczka do Warszawy relacje p. Marii Zygmunt z wycieczki 30-31 maja ucz. kl. I b jako nagrody w Konkursie „Piję sok przez cały rok” s.22, okładka-zdjęcia komunijne.

Nr 165/166/lipiec-sierpień 2012 Nasz Patron Ksiądz Antoni Podgórski s.2, Ks. Antoni Podgórski i Jego Święci” w Iwonickim kościele ks. Zbigniew Głowacki s.2-4, Święci iwonickiego kościoła s.4-5, Puchaty kwiat ostu – trudne przypadki s.10 -11, „Święty alkoholik” s.15- 17, Od pijaństwa do choroby alkoholowej s.18 -19, Sytuacja dzieci z rodzin alkoholików s.20-21, okładka zdjęcia z koncertu 5 sierpnia 2012r.

Nr167/2012 s.1.zdjęcia z obchodów 100-lecia śmierci ks. Antoniego Podgórskiego – na cmentarzu, s.2 zdjęcia z jubileuszu Siostry Renaty Boczar, 25-lecia kapłaństwa ks. Prałata Bogdana Janika, Prymicje ks. Łukasza Nycza, s.3 – „Wielu powołanych i wielu wybranych” art. Elżbiety Adamczyk podsumowujący święcenia kapłańskie i zakonne, Powitanie Krzyża i Relikwi Bł. Jana Pawła 2 sierpnia s. 4-5, Spotkanie modlitewne Klubu Iwonicz w Merrillvile – Stanisław Adamczyk s.17, Rekolekcje i Uroczystość Nawiedzenia Krzyża Papieskiego i Relikwi Błogosławionego Jana Pawła II – art. ks. Proboszcza Kazimierza Giery s.19, Obchody 100. rocznicy śmierci patrona szkoły Karola Filipowicza art. Marii Skotnickiej s.25, Święci iwonickiego kościoła Ołtarz główny cz. II ks. Zbigniew Głowacki s.26- 27. Modlitwa na różańcu s.28, ostatnie strony okładki dużo zdjęć.

Nr 168/2012 Odeszli od nas w nadziei zmartwychwstania” z wykazem zmarłych od 1XI 2011 do 31 X 2012 art. ks. Proboszcza Kazimierza Giery, Wiara w nauczaniu Soboru Watykańskiego II s.20, Święci iwonickiego kościoła s. 23-24 art. ks. Zbigniewa Głowackiego, V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Polskiej im. księcia Michała Klemensa Ogińskiego16 września w kościele parafialnym art. Jana Nycza s.20-21, Pielgrzymki Akcji Katolickiej – na Jasną Górę, do Kalwarii Pacławskiej i Strachociny – zdjęcia na przedostatniej stronie.

Nr 169/2012 Sens Bożego Narodzenia s.17-19, „Narodzenie Dziecka Bożego w inkubatorze” ks. Zbigniew Głowacki s.23, Święci iwonickiego kościoła s.23-24, Rekolekcyjne szlify – o rekolekcjach w Starej Wsi dla uczniów I i II klasy Gimnazjum w Iwoniczu s.25-26, Spotkanie z wielkim Polakiem (Franciszkiem Blachnickim) XIII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach – etap szkolny- udział pierwszych klas gimnazjum s.27-28, Konkurs Biblijny – etap szkolny 14 listopada udział 11 uczniów klas podstawowych art. ks. proboszcza Kazimierza Giery s.28, Odnowione figury Matki Bożej Bolesnej, Piety i Św. Józefa z Dzieciątkiem s.29.

Nr 170/2013 „Po prostu Bernadetta” s.14-16, Misje parafialne s.16-17, program s.18, Św. Jan Boży- art. ks. Proboszcza Kazimierza Giery s.19 -20, Święci iwonickiego kościoła art. ks. Zbigniewa Głowackiego s. 22-23 , Mała Mistrzyni w narciarstwie art. Jadwigi Wosiewicz o ucz. Laurze Węglowskiej s.30.

Nr 171/2013 Okładka zdjęcie komunijne, Chrześcijaństwo to kultura życia ziemskiego s.3, Nowe święto dla diecezji polskich – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana s.12-13, Pożegnanie pogrzebowe ks. Władysława Kowalskiego s.14-15 ZJ. Homilia ks. Z. Głowackiego s.16-17, O procesji Bożego Ciała s.21-22, Prymicje ks. Damiana Wierdaka 19 maja 2013 s.23 – kazanie ks. prałata Kazimierza Piotrowskiego s.24-25.

Nr 172/2013 1 i 2 str. zdjęcia z pogrzebu ks. Franciszka Penara i poświęcenia pomnika Fr. Ksawerego Wąsowicza, Nabożeństwo Fatimskie art. ks. Kazimierza Giery s.3-4, „Jeden Iwonicz” refleksje autora Grzegorza Nieradki s.14-15, Opis zewnętrzny kościoła z historycznymi uwagami ks. Zbigniew Głowacki s.16-17, Stary cmentarz w Iwoniczu s.18-21, Iwoniccy pasjonaci muzyki Józef Kędzierski s. 22-23, Gdzie te lata co minęły – art. J. Nycza na temat koncertów muzycznych s. 23-24, Uroczystość poświęcenia nagrobka pomnika powstańca styczniowego Feliksa Ksawerego Wąsowicza s. 25- 26, Pożegnanie ks. Franciszka Penara z kazaniem ks. K. Piotrowskiego s. 27 -28, Rekolekcje przed bierzmowaniem – Katecheta s.29 – 30, Piesza pielgrzymka Ruchu Apostolstwa Młodzieży do Dukli – w dniach 1 i 2 lipca animatorka Kasia s. 33, Targi Kulinariów w Iwoniczu 8 września s.34- 35, Wznowienie książki ks. Z. Głowackiego- „Strzępy historii Podkarpacia” wydanie poszerzone s.38 – Kazimierz Szajna.

Nr 173/2013 na okładce zdjęcia z I Powiatowych Targów Kulinarnych i Dnia Cebuli, s.3 – Nie tylko wspomnienie art. ks. Proboszcza K. Giery nt. rejestru zmarłych, s.4-5-Dzień cebuli – ciekawy program , Pielgrzymka do Częstochowy i Łagiewnik art. Z. Nycz s.12, Iwoniccy pasjonaci muzyki Józef Kędzierski –

K. Szajna s.13, Sufitowy obraz „Wszystkich św. w nawie kościelnej ks. Z. Głowacki 14-16, Szkoła Miłości – o Papieżu Franciszku s.18-19, Urok świętości Jana XXIII i Jana Pawła II s. 19-20, Siostry Felicjanki w Powstaniu Styczniowym s.22-23, Spotkanie Ekumeniczne w Myczkowcach s. 23-25, zdjęcia na okładce z „dni cebuli.”

Nr 174/2013 Przebaczenie s.11-12, Zwyczaje bożonarodzeniowe w różnych krajach s.14-15, Rozmowa z Jezusem w autobusie kleryk Marcin Madej s.20-21, Alfabetyczny wykaz świętych i błogosławionych w kościele – ks. Zbigniew Głowacki s.22, Siostry Felicjanki w powstaniu styczniowym s.23, Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca s.25.

Nr 175/2014 na 1 s. ołtarz w kaplicy św. Krzyża, adoracja ukrzyżowanego – kaplica św. Krzyża – art. ks. Proboszcza Kazimierza Giery s.3, Dzień kobiet – praca kobiet w szpitalu „Sanato” s. 20-21, Rzeczpospolita Iwonicka w 70 rocznicę – wspomnienia Aliny Giergiel z domu Filipowicz s. 22-25, „Ciekawe i budujące” – mundury wojskowe dla szkoły s.26, Styczniowe wydarzenia: 06.01 „Grupa Blaszana” ze Szkoły Muzycznej w Krośnie kolędowała w kościele (zdjęcia na okładce), 26.01 program słowno-muzyczny- „Historia polskiej kolędy”, udział młodzieży iwonickiej ze szkoły muzycznej, udział chóru, 18.01. spotkanie opłatkowe Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od Zapomnienia” w szkole w Iwoniczu Zdroju s.7, „Przedsionek Kościelny” – z książki „Śladami świętych” ks. Zbigniewa Głowackiego s.28, Siostry Felicjanki w Powstaniu Styczniowym s. 29, Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Gminnym ZJ. str.34.

Nr 176/2014 na 1 str. Kiermasze wielkanocne i spotkanie KGW, 550 lat Parafii i kościoła Wszystkich Świętych 1464-2014 art. ks. Zbigniewa Głowackiego s.3-4-5, Kanonizacja Papieża Jana Pawła II 27 kwietnia 2014r – s.6-8, litania, wspomnienia p. Stefana Kosiarskiego, wiersz Mirosława Welza s.9, Przebaczenie s.10-11-12-13, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, litania, świadectwo s. 21-24, Rzeczpospolita Iwonicka – w 70 rocznicę – wspomnienia Waldemara Filipowicza, Siostry Felicjanki w Powstaniu Styczniowym s.29, Osiągnięcia – „Gastronomik s.30, Ciekawe i budujące cd. mundury wojskowe dla szkoły s.31, Spotkanie KGW s.32, Świąteczne kiermasze wielkanocne s.33, Apteka Pana. Boga – czosnek niedźwiedzi, mniszek pospolity, pokrzywa – s. 34-36.

Nr 177/ 2014 s.2 zdjęcia komunijne, Pierwsza Komunia św. 18 maja – słowo Proboszcza do dzieci s.3-4, „Drodzy Czytelnicy” – słowo Proboszcza Kazimierza Giery s.4, Nabożeństwo Fatimskie s.8, Siostry Felicjanki w Powstaniu Styczniowym s.13, Rok 2014 ogłoszony Rokiem św. Jana z Dukli s.14-15, Rodzice Maryi s.16-17, XV Międzynarodowy Przegląd Chórów w Dukli 8 czerwca, O iwonickich ofiarach niemieckich i sowieckich zbrodni Grzegorz Nieradka s. 20-21, O iwonickim przemyśle naftowym G. Nieradka, s.20, 70 rocznica mordu w Lesie Grabińskim s.23-25 ZJ, Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę s. 25- Barbara Trygar, Targi kulinarne w Iwoniczu s.26-27, Porady wakacyjne: komary, kleszcze, porażenie słoneczne, oparzenia słoneczne, udar cieplny s. 36-37, schorzenia urologiczne s.38.

Nr 178/2014 okładka wieniec dożynkowy, s.2 afisz Ars Musica koncerty: 15, 24,31 sierpnia, Matka Boża Rozwiązująca Węzły – praktyka papieża Franciszka s. 4-5, Rok 2014 – Rok św. Jana z Dukli s.11, 550 lat Parafii i kościoła 1464-2014 s.12-13, Siostry Felicjanki w Powstaniu Styczniowym s.14, Obchody 70 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim oraz utworzenie Rzeczypospolitej Iwonickiej s.17 – 20 art. G. Nieradka, Cukrzyca s.21, IX Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Ars Musica zdjęcia na okładce s.23, Iwonicka lista katyńska G. Nieradka s. 22, ostatnia strona – okładka – uroczystości 70 rocznicy.

Nr 179/2014 40 lat Chóru „Cantate”,600 lat Iwonicza zdjęcia na 1 str., s.2 zdjęcia z 50 rocznicy ukończenia szkoły 13.09, 550 lat Parafii Iwonicz i Kościoła 1464 -2014 s.3, Zakończenie Nabożeństw Fatimskich 2014 s.10-11 ks. proboszcz Kazimierz Giera, Siostry Felicjanki w Powstaniu Styczniowym s.14 Krystyna Gazda, Zakończenie prac renowacyjnych pomników nagrobnych ks. Karola Poprawskiego i powstańca styczniowego Jana Wiśniowieckiego Rajmund Boczar i Marek Bliżycki s.16, Iwonicka nowalijka – książka Grzegorza Nieradki „Jeden Iwonicz – cztery spojrzenia” s.17, XXXI Dożynki Archidiecezjalne, XIV Dożynki wojewódzkie i powiatowe w Dukli w 600 -lecie urodzin Patrona Polski z udziałem ks. abpa Józefa Michalika i Prałata Kazimierza Kaczora s.19. informuje Jan Juszczak starosta krośnieński s.18, Rzeczpospolita Iwonicka – warto wiedzieć, trzeba zobaczyć s.19 G. Nieradka, Wspomnienia z Akcji „Burza” autor wspomnień Ludwik Such s. 20-22, Ars Musica – Jan Nycz s.23-24, 50 Rocznica ukończenia szkoły spotkanie absolwentów 13.09.2014 Krystyna i Kazimierz Wojewodowie wychowawcy klas VIIa i VIIb w roku szkolnym 1963,64 (Tu błędnie wpisano nazwisko ks. K. Giery) Nefrektomia- odtruwanie – lekarz urolog Dariusz Sobieraj s.30, okładka Ars Musica s.31.

Nr 180/2014 25 X Jubileusz 600-lecia Iwonicza i 550-lecia konsekracji kościoła pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu oraz 40-lecia chóru” Cantate. Strona 1 i 2 oraz cztery strony wkładki zawierają zdjęcia. Artykuł Grzegorza Nieradki s.3-5 podaje ogólny zarys uroczystości. Na s. 6-9 gazetka rejestruje referat jubileuszowy ks. dra Zbigniewa Głowackiego na temat „Zarys historii Iwonicza i kościoła Wszystkich Świętych, s.10-11 informacja o rozstrzygnięciu konkursu jubileuszowego, s.12-13 artykuł. Jana Nycza: Jubileusz 40-lecia Chóru „Cantate”, s.13 – 14 homilia ks. proboszcza Kazimierza Giery z okazji Jubileuszu 40- lecia Chóru „Cantate” s.14 -15 Myczkowce – oaza miłości, pokoju i wiedzy -VIII Spotkanie Ekumeniczne, s.16-17 Święto Zmarłych w obiektywie Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od Zapomnienia,s.20 „Odeszli od nas w nadziei zmartwychwstania – wykaz zmarłych w 2013r.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Iwonicz-Zdrój art. G. Nieradki s. 21. W 100. rocznicę Czynu Niepodległościowego 1914-2014, Iwoniczanie w Legionach Polskich art. G. Nieradki s.22. Okupacyjny los dolnego Iwonicza w czasie trwania tzw. „Rzeczypospolitej Iwonickiej” – 1944 art. ks. dra Zbigniewa Głowackiego s. 23-24, Zjazd absolwentów z okazji 50-lecia ukończenia szkoły art. s.31.

Nr 181/2014 Okładka zdjęcia prac konkursowych dzieci. Ulicami Iwonicza przejdzie Orszak Trzech Króli G. Nieradka s.16.,Bartłomiej z Jasła – pierwszy polski autor pieśni kolędowych ks. Z. Głowacki s.17. „Kolęda – wizyta duszpasterska w tradycji i przepisach kościoła przemyskiego”art. ks. Z. Głowackiego s.18. Telewizja Trwam – alternatywa dla mainstreamowych mediów – G. Nieradka s.19. Nazwiska mieszkańców Iwonicza – prelekcja Z.J. z odniesieniem do tekstów kolędy „Gospodarze” s. 20-22. Nasze jubileusze cd. prac konkursowych szkoły s.23 – 26 , Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II – z wędrówki szlakami Beskidu Niskiego – art. Wł. A. Ćwik – s.28-29. Wywiad z Alicją Kondraciuk – wybitną artystką, aktorką teatralną i scenarzystką – G. Nieradka s.29 -30. Ocalmy od zapomnienia – Cmentarz choleryczny w Iwoniczu Marek Bliżycki s.31- 32.

Nr 182/2015 Okładka dużo zdjęć orszaku. Pierwszy iwonicki orszak Trzech Króli – Grzegorz Nieradka – s.3, Każde życie jest bezcenne – dzieło obrony życia. Iwonickie Ofiarowanie (przedsionek kościoła) art. ks. Z. Głowackiego s. 14-15. Ofiarowanie Pańskie – M. B. Gromniczna w liturgii i tradycji kościoła art. ks. Z. Głowackiego s.15-16, 11 luty światowy dzień chorego ZJ.s.16. Orędzie ojca świętego na XXIII Światowy Dzień Chorego s.17. Szopka bożonarodzeniowa u krośnieńskich Kapucynów s.18 ks. Z. Głowacki. Spotkanie opłatkowe dla najstarszych i samotnych mieszkańców Iwonicza art. Małgorzata Szybka i Teresa Kielar s.19. Z podziękowaniem…w odniesieniu do powyższego spotkania i ks. Krausa art. ZJ. s. 20-21. XVI gminny przegląd kolęd pastorałek i zwyczajów bożonarodzeniowych s.22. Spotkanie opłatkowe chóru „Cantate” i Koła Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu ZJ. s.23. Gościnny występ chórów w Kościele Parafialnym pw. św. Iwona w Iwoniczu Zdroju. Wywiad z Alicją Kondraciuk – wybitną artystką, aktorką teatralną i scenarzystką G. Nieradka s.25-26. Z okazji jubileuszy …c.d. prac konkursu p. Marzena Muzyka s. 29- 30.

Nr 183/2015 Zrozumieć Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, XII Prezentacje Zwyczajów i Tradycji Wielkanocnych w kinie Wczasowicz Iwonicz Zdrój – szkoła i KGW. Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu ZJ s.13. 135 rocznica rozbudowy iwonickiego kościoła Wszystkich Świętych ks. Z. Głowacki s.14-15. Uczciliśmy pamięć Żołnierzy Wyklętych G. Nieradka – s.16, homilia ks. Proboszcza K. Giery s.16-17. Poezja ks. Tadeusza Waldemara Krausa – wybór z: Piękno tajemnic ducha s.18-20. 10 lat temu 2 kwietnia odszedł … Jan Paweł II – s 21-22. Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Polskokatolicki w RP – równoznaczność czy odrębność? s.23.art. ks. Z. Głowackiego. Porady gospodarcze – marzec s.25 -26. Pokaz żywieniowy w Kole Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu s.27.

Nr 184/2015 Okładka Wizytacja kanoniczna w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu art. ks. proboszcza K. Giery s.3. Majowe odniesienia – Litania Loretańska w ikonografii iwonickiego kościoła Wszystkich Świętych art. ks. Z. Głowackiego s.5, Czerwcowe odniesienia – Początki kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa na terenie Diecezji Przemyskiej art. ks. Z. Głowackiego s.9. Ewangelizacja przez „zwyczajną dobroć” – Ukryta droga Karola de Foucauld s.15-16, 29 czerwca święto apostołów Piotra i Pawła s.19-21. Konferencja biblijna – „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy ogrodzie biblijnym w Ośrodku Caritas w Myczkowcach art. ZJ. s.22- 23, 24 V Spotkanie autorskie z poezją emigracyjną i patriotyczną ks. Tadeusza Waldemara Krausa przygotowane przez Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od Zapomnienia” ZJ.s.26 i okładka, Początki polskiego przemysłu rafineryjnego G. Nieradka s.28-29, Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Iwoniczu – Janusz Litwin s.30. Porady gospodarcze- pokrzywa i skrzyp polny jako nawóz Zbigniew Gazda s.31. Udział mieszkańców iwonickiego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w pikniku pokoleń – Rzeszów 2015 s. 32.

Nr 185/2015 Złoty Jubileusz Kapłaństwa księdza prałata Kazimierza Piotrowskiego długoletniego proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu.

Nr 186/2015 Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Prałata Kazimierza Piotrowskiego – pokłosie jubileuszu, w tym słowa ks. Proboszcza, burmistrza gminy, Wł. A. Ćwika (zdjęcie komunijne autora z Księdzem), tort, podpisy chórzystów, wiersz chórzystów autorstwa p. Heleny Rygiel, wiersz księdza „Piosenka o Iwoniczu „, Cała Polska w drodze na ŚDM. Patron Polski święty Jan z Dukli s.20-21. Pielgrzymka Akcji Katolickiej do św. Jana z Dukli zapowiedź , „Przed obliczem Jasnogórskiej Pani” Elżbieta Adamczyk s.22. 24 lipca 2015r. – 71 rocznica mordu w Lesie Grabińskim i wspomnienie Józefa Krupy s.26 – 27. Święty Iwo – patron zdrojowych świątyń w iwonickiej ikonografii ks. Z. Głowacki s.28. Sukcesy sportowe Iwoniczanki Agaty Kandefer s. 29. Noc Świętojańska- sobótki na Zadworze Małgorzata Szybka s.34.

Nr 187/2015. Okładka zdjęcia festynu, 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia NMP zwana świętem Matki Bożej Zielnej. Pamięć o bohaterach wciąż żywa – Uroczystości w Lesie Grabińskim art. G. Nieradka s.12. Homilia ks. Kazimierza Giery – 71 Rocznica zamordowania partyzantów w Lesie Grabińskim (24.07.2015.) s.13. Wspomnienia z lat okupacji p. Władysław Kinel s. 15-16. Obchody 72. rocznicy „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu s.16 (w Iwoniczu-Zdroju). Art. Pamięci Poli Podkul. G. Nieradki s.17. Pielgrzymka Akcji Katolickiej do św. Jana z Dukli, Elżbieta Adamczyk s.18. Ruch Apostolstwa Młodzieży w Iwoniczu s.26-27 sierpień: „Noc radości z Jezusem” s.18. Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu – Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015r. s.20-21. Ks. dr Zbigniew Głowacki – Poetyckie przesłanie ks. Erazma Skórnickiego s.22, Zgubne oblicze choroby alkoholowej s.23. Parafialny Festyn Rodzinny w Iwoniczu – Barbara Trygar s.24.,Zamknięcie realizacji projektu „Pod Bezpiecznym Dachem – innowacyjny rozwój infrastruktury DPS w Iwoniczu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. s.25 -26., 71. Rocznica Powstania Warszawskiego s. 27. Największe międzynarodowe wydarzenie w południowo-wschodniej Polsce czyli 9. Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych już za nami. Art. G. Nieradka s. 28 – 29. Przetwory z cukini s.29-30. Zdjęcia uroczystości w Lesie Grabińskim na s.31.

Nr 188/2015. Okładka: zdjęcia na 1. s. cmentarz, na 2. s. śluby wieczyste Magdaleny Ruda. Magdalena Ruda (s. Jadwiga). – Kolejna siostra felicjanka z naszej parafii s.3-4 – Krystyna Gazda. Dorastanie do swego powołania. Historia Ludwika i Zelii Martin s.10-11. Przyjąć „ducha proroctwa”. Sposoby skutecznej ewangelizacji w rodzinie s.16-17. Owoce zawierzenia bożej opatrzności. Św. Rafał Kalinowski s.18-20. Świat cierpienia był mu dobrze znany. Św. Jan Paweł II art. Ks. Z. Głowacki s 22. IX Spotkania Ekumeniczne dotyczące kwestii narodowo – religijnych w Małopolsce w latach 1918 – 1939 s. 23. Wieczór poezji Mirosława Welza art. ZJ. s.24-25. „Wielką rzeczą jest wolność”. Iwonickie obchody 95. rocznicy Cudu nad Wisłą i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- art. G. Nieradka s. 26-28. X festiwal „Ars Musica koncerty 28 i 25 X. Iwonickie Stowarzyszenie Ocalić od Zapomnienia w trosce o nasze cmentarze – art. ZJ s.29. Archidiecezjalna pielgrzymka róż żywego różańca do Miejsca Piastowego E. Adamczyk s.30., X Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy – Pożegnanie Lata – Joanna Stanisz s.31 Kolejne sukcesy sportowe iwoniczanki Agaty Kandefer s. 32 K.Gazda, Gmina Iwonicz-Zdrój wobec kryzysu imigracyjnego. Co nam grozi? art. G. Nieradki s.33.

Nr 189/2015. W numerze między innymi: Zdjęcie p. Wandy Penar i Marii Anders – jubileusz 17 XI 2015r. Dziecię nam się narodziło. Moja droga wiary do betlejemskiego żłóbka. Nowa duchowa rodzina. Jak znalazłam swoje miejsce i odzyskałam wiarę. Dzieciątko Boże w iwonickim kościele. Ks. Z. Głowacki s.17-18, Uroczystość patronalna ku czci Św. Elżbiety Węgierskiej DPS – Joanna Stanisz s.18, Jubileusz Pani Wandy Penar 22 XI 2015r w Chicago – St. Adamczyk s.19. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Iwonicz-Zdrój i powiecie krośnieńskim – G. Nieradka s.20., Wieczornica patriotyczna z okazji Święta Niepodległości ZJ. s.21-22, VII Konferencja Biblijna pt. „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” w Ośrodku Caritas w Myczkowcach s.23-24. Podwójny sukces Agaty Kandefer w zawodach Pucharu Europy s.25. Warto pracować dla środowiska – Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w trzecim roku działalności – Marek Bliżycki s.25-26.

Nr 190/2016. W numerze między innymi: dużo zdjęć z orszaku Trzech Króli pod hasłem: „Nade wszystko miłosierdzie”. Orszak Trzech Króli po raz drugi przeszedł ulicami Iwonicza s.3-4. Bądźcie dobrzy dla siebie nawzajem. Pojednaj się w Wielkim Poście. Cyryl i Metody apostołowie Słowian. Małe kalwarie Podkarpacia ks. Z. Głowacki s.20-22, Spotkanie opłatkowe 16 stycznia organizowane przez Akcję Katolicką

J. Gadzała i B. Trygar s.23, Opłatek Iwonicki w Chicago (16.01.2016 r.) Stanisław Adamczyk s.24, Spotkanie opłatkowe Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od Zapomnienia” ZJ. s.24-25. XVIII Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych 14 stycznia 2016r.

Nr 191/2016. Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Iwonicki Boży Grób ks. Z. Głowacki s. 4, Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia s.5, Święta Faustyna s.6., Jak chrześcijaństwo docierało na ziemie polskie przed chrztem Mieszka I w 966 roku? s.10-13., Odnowienie przymierza chrzcielnego s. 13. Z krzyża widać więcej. Paschalna droga nawrócenia s.30. Ze śmierci grzechu do życia w łasce. Nawrócenie pierwsze i drugie s.22-23, Wielkanocne zwyczaje ks. Głowackiego s.24, „Gdybyśmy pamiętali o Bożym Miłosierdziu, to nie ustawalibyśmy w czynieniu dobra” – mówił św. Jan Boży, założyciel Zakonu Bonifratrów. Joanna Stanisz s. 25. XXIV Światowy Dzień Chorego – Joanna Stanisz s. 26, Wyróżnienie dla Iwonicza podczas Ogólnopolskiej Gali Fundacji „Orszak Trzech Króli” s.28, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Iwoniczu G. Nieradka – s.29. Droga Krzyżowa do Cmentarza Cholerycznego ZJ. s.30, Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu 15 marca s.33. Przepisy wielkanocne s.34.

Nr 192/2016. W numerze między innymi: 1.str.dzieci komunijne 2016r, str.2 Bierzmowanie 23.05.2016, Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Adama Litwina – saletyna, pracuje w Niemczech, 1050. rocznica chrztu Polski. Co o chrzcie Polski wiedzieć wypada Jacek Kowalski s.4-5. Zachęta do uczestnictwa w Nabożeństwach Fatimskich ks. K. Piotrowski s.10, Św. Rita – 22 V – święta od spraw beznadziejnych s.20-23. Epidemie w dziejach Iwonicza – Cmentarz Choleryczny – ks. Zbigniew Głowacki s.24-25. Anna Potocka z Rymanowa (1846-1926) – (170 rocznica urodzin i 90 śmierci) – Ks. Zbigniew Głowacki s.26-27. Choroba cholery w relacji Anny Potockiej z Rymanowa – ks. Zbigniew Głowacki s.28, Iwonickie epidemie we wspomnieniach Załuskich – ks. Zbigniew Głowacki s. 29, Ks. Kazimierz Wais – kapłan i filozof z Klimkówki – ks. Zbigniew Głowacki s.30-31, Konferencja biblijna w Ośrodku Caritas 7 maja 2016r. Uroczyste obchody VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju G. Nieradka s.32-33, Powiatowe obchody 76. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 6. Rocznicy Tragedii Smoleńskienskiej w Krośnie s. 34, Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powiatu „Warto być Polakiem” w dniu 06.04.2016 r.

Nr 193/2016. 30 – lecie Kapłaństwa ks. Kazimierza Giery. 45 – lecie Kapłaństwa ks. Zbigniewa Głowackiego s. 2-4. Zaczęło się w Rzymie w Niedzielę Palmową 1984 roku. Organizacja i harmonogram ŚDM s.5-6, Symbole Światowych Dni Młodzieży s.7, Chcę uwierzyć – Co młodzi ludzie myślą o wierze?, Miłujmy się wzajemnie – Przesłanie papieża Franciszka do młodzieży s.8-11, Sześć rzeczy, które przynoszą zaszczyt s.16, Narzędzie zbawienia art. kleryka Mateusza Jakieły s.17, 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza s. 20, Módlmy się za wstawiennictwem św. Michała Archanioła G. Nieradka s.21, Sierpień miesiącem wielkich rocznic narodowych. G. Nieradka s. 22, Wystawa w 1050 rocznicę Chrztu Polski oraz wieczornica patriotyczna – G. Nieradka s.23, Festyn Parafialny Barbara Trygar s.24, Poświęcenie cmentarza cholerycznego i Msza św. w strugach deszczu Marek Bliżycki s. 25, Homilia ks. Zbigniewa Głowackiego s.26, Pamięci Bohaterów bestialsko zamordowanych w Lesie Grabińskim Grzegorz. Nieradka s.27.

Nr 194/2016 Dożynki archidiecezjalne w Polańczyku 28 sierpnia 2016r, wieniec dożynkowy KGW z 15 sierpnia, zdjęcia ze Szkocji dot. podróży p. Marii Kalinowskiej na grób wujka Ludwika Grzegorczyka zasłużonego podczas II wojny światowej – więcej na s.28-30, „Cała jedynie dla Boga i Jezusa” – Życie i powołanie Matki Teresy s.3-4, „Niech ksiądz zaryzykuje serce” – Moja przyjaźń z Matką Teresą s.5-6, „Pokochałam ciemność” – Droga krzyżowa Matki Teresy s.7-8. Dzielić się obecnością – Czego nauczył mnie wolontariat u sióstr Matki Teresy s.9-10. Urodziny i imieniny Matki (8 i 12 września) – Z historii święta narodzenia Najświętszej Maryi Panny s.10-12, „Święty Charbel – potężny orędownik u Boga” s.13. Świadectwo parafianki Wais z ul. Długiej s.14, modlitwy s.14, Dlaczego warto mieć nadzieję? – Nie zabijaj nikogo, synu s.16-17. Pielgrzymka pracowników służby zdrowia do Sanktuarium w Miejscu Piastowym 17 września s.22, Duchowe i materialne dziedzictwo prekursorów czynnego miłosierdzia na Podkarpaciu s.22-24, Geocaching trafił na cmentarz choleryczny i do Lasu Grabińskiego Marek Bliżycki s. 25, Z historii naftowego dziedzictwa. Iwonicka nafta – G. Nieradka s. 26-27,Niezwykła podróż z Iwonicza do Szkocji p. Marii Kalinowskiej s.28- 30. Iwoniccy żołnierze w oddziałach Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie G. Nieradka s.31-32, Uroczystość 72. rocznicy mordu w Lesie Grabińskim s. 33 Marek Bliżycki, Homilia ks. Kazimierza Giery s.33-34, Dożynki s.34, Najnowsze działania Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od Zapomnienia” s.35, Coś dla zdrowia czosnek, cebula, kapustne s.36-40. Przepisy.

Nr 195/2016. Dar pokoju – Najcenniejszy ze świątecznych prezentów s.3, Przyjaciel i Pocieszyciel – Jezus jako Książę Pokoju s.6., Cuda św. Kolumbana s.8-9. Na przekór wszystkiemu s.10, Św. Józef wzór do naśladowania Życie Opiekuna Jezusa szkołą odwagi i ufności s.13-14, Lokalny kult św. Barbary s.15, Obraz św. Barbary z kopalni w Siemianowicach s.24, Włączmy się w budowę kościoła w Ekwadorze! „Idźcie i głoście”- List pasterski w związku z nowym rokiem duszpasterskim 2016/2017 s.17-18, 19 XI 2016 r.–

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana s.19-20, Homilia ks. bpa Andrzeja Czai wygłoszona podczas uroczystości Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana s.20-22, Króluj nam Chryste art. Elżbiety Adamczyk s. 23, Sanktuarium Ciszy na ziemi sandomierskiej pielgrzymka Akcji Katolickiej Eżbieta Adamczyk s.24, 7wrzesień 2016 – Śluby wieczyste kleryka Marcina Madeja s.25, 15 wrzesień 2016 – Profesja Wieczysta Siostry M. Vianney (Renata Frydrych) udział księży z Iwonicza, Andrzej Oleś – znany polski malarz urodzony w Iwoniczu G. Nieradka s.26. Iwonicki Orszak Trzech Króli pod Honorowym Patronatem Księdza Arcybiskupa Adama Szala. „Kampania społeczna, nad którą przypięłam różową wstążkę”. Apel s.28-29, Ogólnopolski Konkurs na Gwiazdę Betlejemską. Zapraszamy! s.30-31, Dobre wieści z działalności Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od Zapomnienia. Nagroda Marszałka Województwa dla naszego Stowarzyszenia Marek Bliżycki s.32, Kwesta na cmentarzach i efekt finansowy. Dziękujemy s.32, Uczniowie i wychowankowie OSiW OHP w Iwoniczu kolejny raz porządkują miejsca pamięci M. Bliżycki s.33, Renowacja pomnika na grobie Józefa Puchalskiego zakończona, 11 Listopada w gminie Iwonicz-Zdrój, Po wiedzę i bogactwo duchowe– Konferencja Biblijna, Sesja naukowa w Ośrodku Caritas s.35-36. 70-lecie LZS w powiecie krośnieńskim s.37.

Nr 196/2017. W numerze między innymi zdjęcia orszaku Trzech Króli na okładkach, „Pokój i dobro”- pod takim hasłem orszak Trzech Króli po raz trzeci przeszedł ulicami Iwonicza – G. Nieradka s. 3-4, Święty Kazimierz Jagiellończyk patron Polski i Litwy s. 15, Kleryckie wspomnienia ze służby w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1965 – 1967 – ks. Zbigniew Głowacki s. 16-20, Wieczerza Wigilijna w Domu Ludowym w Iwoniczu s.21, Opłatek klubu Iwonicz w Chicago St. Adamczyk s.22, Spotkanie Opłatkowe w Iwoniczu Janina Gadzała s.22-23, XIX Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych s.23, W kościele pw. św. Iwona i Matki Bozej Uzdrowienia Chorych w Iwoniczu-Zdroju odbył się VI Noworoczny Koncert Kolęd chóru ” Cantate” w Iwoniczu Zdroju pod dyr. p. Przepióry. Rusza II edycja Konkursu „Warto być Polakiem” s.22. Obchody VII rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju –G. Nieradka s.26.Program.

Nr 197/2017. „Rekolekcyjna „Przypowieść Wielkopostna” siostry Benedykty Pruś s.3,Święte Triduum Paschalne w Parafii Wszystkich Świętych w Iwoniczu. Z dziejów Triduum Paschalnego. Nowy człowiek w Chrystusie – Zmartwychwstały niesie radość i pokój. Niewygodna prawda o fundamentach wiary – Pierwsza część fatimskiej tajemnicy. Wielkanoc po staropolsku s.2, Wielkanocne zwyczaje Iwoniczan ks. Z. Głowacki s.21, Ukrzyżowany Pan Jezus w obrazie Kobylańskiego ze Zręcina a współczesna rzeczywistość – ks. Z. Głowacki s.22. Kleryckie wspomnienia ze służby w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1965 – 1967 c.d. – ks. Zbigniew Głowacki s.24-27, 12. rocznica śmierci papieża św. Jana Pawła II s.29. Iwonicki Orszak Trzech Króli po raz drugi wyróżniony przez Fundację z Warszawy G. Nieradka s.30-31, Historyczne obchody VII rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu – Zdroju G. Nieradka s.31-34, Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej II edycji Konkursu „Warto być Polakiem” w dniu 30.03.2017r. s.35. Syrop z sosny s.36, aloes. Co siejemy w kwietniu? Kalendarz siewu na kwiecień. Woda utleniona – poznaj jej zaskakujące właściwości s.39-41

Nr 198/2017. Rocznicowe jubileusze święceń kapłańskich naszych iwonickich rodaków: Srebrny jubileusz księdza Janusza Wilusza i 30 – ta rocznica święceń księdza Bogdana Janika str. 3 art. ks. Z. Głowackiego Święcenia diakonatu naszego parafianina Marcina Madeja w Dębowcu s. 5, Jeśli ludzie me życzenia spełnią – Druga część fatimskiej tajemnicy s. 8. Święta, która nie została emerytką św. Brygida Szwedzka – matka i mniszka niespożytej energii str. 10 – 11, Dokąd sięga tradycja święta Bożego Ciała? Co oznaczają cztery ołtarze? s. 14, Kleryckie wspomnienia ze służby w ludowym wojsku polskim w latach 1965 – 1967 c.d. str. 15-19 Ksiądz Leon Stokowski – iwonicki rodak sprzed 210 lat 1807 – 1897 s. 20, Kapłani – rodacy iwoniccy str. 21 – ks. Zbigniew Głowacki, Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę – Barbara Trygar s. 22, Na wielkim brzegu w Iwoniczu stanie obelisk upamiętniający ofiary frontu G. Nieradka s. 23, Niezwykłe odkrycie na stoku Góry Cergowej s. 23-24 G. Nieradka, Nowy projekt Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”- Marek Bliżycki str. 24 -25. Pożegnanie nauczyciela i kolegi pana Władysława Uliasza str. 26. Pożegnanie klas III, zakończenie roku szkolnego 2016/2017 str. 32.

Nr 199/2017. W numerze dużo zdjęć z 75. rocznicy mordu w Lesie Grabinskim – Czas, by poważnie potraktować wezwanie Fatimy. Trzecia część fatimskiego sekretu str. 3-5. Poświęcenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi , 71 lat Fatimy na polskiej ziemi s. 6, Posłał mnie, bym głosił dobrą nowinę s.10 -12 , Anioły Pocieszenia z Titanica str. 14. Matka Boża Zielna w Czarnej Sędziszowskiej u rodaka ks. Edwarda Brzany str. 15 ks. Z. Głowacki, Matka Najświętsza w tajemnicy swego Wniebowzięcia ks. Z. Głowacki str. 16, Różaniec do granic ks. Kazimierz Giera str.17, Kolejny przyczynek do historii iwonickiego Kościoła pw. Wszystkich Świętych ks. Z. Głowacki str. 18, XII Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy „Pożegnanie lata” s.19, Biskup Franciszek 1910 – 1942 s. 20 ZJ. Stanisław Frydrych 1898- 1944 komendant Batalionów Chłopskich w Iwoniczu str. 22 ZJ, 73 Rocznica mordu w Lesie Grabińskim str. 26 ZJ.

Nr 200/2017. Różaniec do granic. W 100. rocznicę Objawień Fatimskich Polacy otoczyli Ojczyznę tarczą modlitwy s.3-4 G. Nieradka, Od redakcji na okoliczność 200 numeru Gazetki ZJ s.5, Fatima i cud nad Wisłą s.6-7, Objawienia w Gietrzwałdzie. Gietrzwałd (Polska) 27 czerwca – 16 września 1877 r. s.14, Troska o bożych vip-ów. Ks. Alojzy Schwartz i jego służba sierotom w Korei s. 15-15. Nadzwyczajne zdolności św. krzs. Jana Marii Vianneya s.17, Cud różańcowy. Lepanto (Grecja) 7 października 1571r s.19,Wspomnienia o służebnicy bożej Annie Jenke 1921-1976 na tle tegorocznego dnia nauczyciela str. 20-21 ks. Zbigniew Głowacki, Józef Aleksiewicz – lekarz, żołnierz, społecznik i żarliwy patriota Lucyna Nycz s. 24. Nasze pielgrzymowanie. Być bliżej Maryi Matki – E. Adamczyk s. 25, My chcemy Boga! Przemówienie Prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie s. 26. Myśmy wciąż do Niepodległej szli, szli z uporem ponad dwieście lat! G. Nieradka str. 28.

Nr 201/2017. Czy ty widzisz to, co Maryja s. 3. Dzień po dniu s. 11. Wiara kiełkuje powoli my siejmy, Bóg daje wzrost s. 12. Dzieci utracone i omodlone na tle ofiar króla Heroda – ks. Zbigniew Głowacki s. 14-15. Zaproszenie na IV Iwonicki Orszak Trzech Króli str. 16. Moje refleksje o Iwonickim Orszaku Trzech Króli tuż przed jego czwartą edycją G. Nieradka s. 17, Kościół Wszystkich Świętych nie był zborem – ks. Zbigniew Głowacki str. 18. Kościół Wszystkich Świętych na tle badań historyków sztuki – ks. Zbigniew Głowacki s. 19. Wspomnienia o służebnicy bożej Annie Jenke s. 20 Lucyna Szubrycht – Wspomnienie o Annie Jenke. Helena Szczepanik s.20-21. Kielar Antoni malarz, aktor zespołu teatralnego przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu ZJ s. 22-23. Zbigniew Buczek 17.08.1934 – 15.03.2004 artysta, miłośnik żywego słowa i sceny, pędzla i rękodzieła – K. Gazda s. 24-26. Finał konkursu MHP w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Gratulacje i podziękowania Marek Bliżycki s. 27. Uroczyste otwarcie Izby Pamięci szpitala partyzanckiego AK i ppłk. dra Józefa Aleksiewicza s. 37 Grzegorz Nieradka.

Nr 202/2018. Wkładka z „Opłatka „w Chicago i Iwoniczu, Orszaku Trzech Króli, Jasełek, konkursów, s.2 trzy obrazy: Maria Magdalena, Święta Rodzina, Święta Anna Samotrzeć ,str. 3- Opis obrazów ks. Proboszcz K. Giera, Przy stole ze zmartwychwstałym Panem s. 4. Uwierzyłam, że Jezus umarł za mnie. Zobaczenie Pasji na ekranie otworzyło mi oczy s.5. Kiedy się modlicie… Jak wspierać się nawzajem w Wielkim Poście s.6-7, Kiedy dajecie jałmużnę… Droga do ofiarności i współczucie s.7-8, Pielgrzym serca Św. Ignacy Loyola patronem wielkopostnej odnowy str. 12-13, Święte Triduum Paschalne – Parafia pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu s.14, Stałem się lepszym człowiekiem. Więzienie było ostatnim miejscem, w którym spodziewałem się odnaleźć Boga s.15-16. Nie mogłam przebaczyć – s. 16-17, Fragment z kazania pasyjnego ks. Prałata Kazimierza Piotrowskiego: Przez mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania – kazanie IX s.21, Opłatek Klubu Iwonicz w Chicago str. 22 Stanisław Adamczyk. Parafialny Opłatek 2017r. s. 22 ZJ. Kazimierz królewicz święty 1458-1484 s. 23, 19 marca dzień Patrona Parafii – Polecamy się opiece św. Józefa s. 24. Bóg jest dla wszystkich – pod takim hasłem IV Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Iwonicza s. 25. G. Nieradka, Jasełka na strychu reżyserii Siostry Benedykty Pruś s.27, Dziejowe wydarzenia zagrażające iwonickiej świątyni s. 28, Orkiestra dęta w Iwoniczu na tle sporu o jej początek – ks. Zbigniew Głowacki s. 29-30, anegdota Jeszcze o Jubileuszu …– s. 31 PK, Iwonicka Jednostka OSP – s. 31 zebranie sprawozdawcze, XX Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych – str. 32. W obronie wiary i wolności. Mija 250 lat od zawiązania Konfederacji Barskiej – s. 33-34 G. Nieradka. Wielkanocne przepisy – s. 35. Z życia Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu – s. 37. Zespół Szkół w Iwoniczu – s. 42.

Nr 203/2018. Prymicje ks. Marcina Madeja 27 maja s. 3. Święcenia diakonatu s. 3- Mateusz Jakieła 13 maja. „Boży listonosz” – Ks. Marcin Madej str. 4. I Komunia święta, 20 maja 2018 r. s. 5. Bierzmowanie w Iwoniczu Zdroju, 19 maja 2018 r. s. 5. Nowa droga – Maryja po zmartwychwstaniu Jezusa s. 6. Błogosławieni czystego serca – Życie bł. Karoliny Kózkówny s. 8-9, Bogurodzica – Jak nasi ojcowie oddawali cześć Maryi s. 10. Dlaczego warto radować? – Grzech miłości s. 12. Sprostowanie uzupełniające – tekst „Naszej Wspólnoty” Nr 199 z 2017 r. ZJ s. 16. Iwonickie Koło Gospodyń Wiejskich – Ks. Zbigniew Głowacki s. 18. Poradnik kulinarny s. 18. 74. rocznica mordu partyzantów w Lesie Grabińskim s. 20. „Bezpieczny Senior. Edycja 2018” s. 20, Afisz Dni Iwonicza s.21, program s. 22. Prace Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”- Marek Bliżycki s. 23. Uczniowie Zespołu Szkół – przy OSIW OHP znów pomocni s. 24. Wandalizm w lesie Grabińskim M. Bliżycki s. 24. Z życia Szkół:

Podstawowej im. ks. A. Podgórskiego (marzec – czerwiec) s.25, OSiW OHP str.29, Zespół Szkół str.30 .

Nr 204/2018. W numerze między innymi: zdjęcia dożynkowe, pielgrzymkowe, pożegnanie lata. Pielgrzymka Akcji Katolickiej- Radecznica -Zamość – Leżajsk – 11.08 2018 r. s. 3. Przedziwny sekret różańca świętego s. 4. „Wiary ustrzegłem” Papież Paweł VI – niestrudzony głosiciel dobrej nowiny s. 5. Żyć perspektywą nieba – Dokonywać słusznych wyborów s. 7. „Oddaję go Tobie” – Choroba mojego męża umocniła naszą wiarę s. 9. Najlepsze miejsce str. 11. Mój przyjaciel mnie kochał s. 12. Dlaczego warto kochać – Nie wierzcie dorosłym s. 14. Nauczycielka s. 15. Kondolencje – Kazimierz i Paweł Kenar w Chicago, XVIII Dzień Papieski – Promieniowanie ojcostwa – 14 października 2018 s. 17-18, XIII-te „Pożegnanie lata” w DPS Alicja Rysz s.18-19. Przepisy i porady str. 19. Ks. Zbigniew Głowacki – Ideowy sens Konfederacji Barskiej na tle aktualnej rzeczywistości w Polsce s. 20. Grzegorz Nieradka – Iwonicz u schyłku epoki staropolskiej (fragmenty książki „W obronie wiary i wolności. Iwonicz w dobie Konfederacji Barskiej”) s. 21. W Trosce o bezpieczeństwo na drogach i ścieżkach w Iwoniczu s. 23 ZJ, „Emaus” – Dom księży seniorów w Korczynie w oczach autora – emeryta ks. Z. Głowackiego s. 24. Z życia Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu (marzec – czerwiec 2018 r. s. 25. Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu s. 26. Zespół Szkół w Iwoniczu s. 26.

Nr 205/2018. Szopka na tle kościoła w 100 lat niepodległości na 1.stronie, Ziemska Rodzina Boga w ikonografii iwonickiego kościoła – 5 obrazów objaśnionych przez ks. Głowackiego s. 3, Rola kościoła katolickiego w odzyskaniu niepodległości Polski ZJ s.15-16, Klerycy, żołnierze i kapłani na tle 100 rocznicy odzyskania niepodległości – ks. Z. Głowacki s.17, Kwesta na cmentarzach M. Bliżycki s. 18, Wkładka kolorowa święta niepodległości, Iwonicz u schyłki epoki staropolskiej G. Nieradka s.19-20, Podniebne warsztaty – o iwonickim blichu G. Nieradka s.21-22, Odznaczenie ks. Z. Głowackiego medalem 100-lecia G. Nieradka s.23. Recenzja książki ks. Z. Głowackiego „Iwonickie tematy” G. Nieradka s.24. Podziękowanie St. Kenara po wyborach s.25. wiersze Iwoniczan o ojczyźnie s.25. przepisy kulinarne s.26.

Nr 206/2019. Okładka syn marnotrawny, 2.s. opłatek w Chicago i w Iwoniczu, Tradycje wielkanocne w poezji polskiej s.4-5 np. Internetu. O Miłosierdziu Bożym – zawierzenie świata Miłosierdziu Bożemu przez J. Pawła II, ogłoszenie święta, ogłoszenie błogosławionym w 2011r. i świętym 2014r -Jana Pawła II str.6-10. Wydarzenia związane z okresem B. Narodzenia: konkursy, jasełka, kolędy s.23- 24, Koło Gospodyń organizatorem spotkania opłatkowego ZJ s.24. Obchody ku czci ks. Jana Rąba. Edyta Wilczyńska s.25, Informacja gminy nt. odpadów komunalnych, Przepisy kulinarne s.27.

Nr 207/2019. I komunia – okładka 1s., 2s. Prymicje ks. Mateusza Jakieły- art. Proboszcza ks. K. Giery + wiersz s. 3, Kazanie prymicyjne ks. Aleksandera Zdybek s. 4-5, Święcenia Diakonatu (2 czerwca) Łukasza Mendrali – wkładka kolorowa – zdjęcia święceń diakonatu, procesji Bożego Ciała, Bierzmowania, kapliczek, art. Kapliczki w Iwoniczu G. Nieradka s.19-20, Otwarcie remizy OSP 25 maja s.21, 75 rocznica mordu w lesie grabińskim – zdjęcie Józefa Krupy i Władysława Kinela, wiadomości o konkursie „Arsenału pamięci” Aleksandry Krzanowskiej i Miłosza Ziomka.

Nr 208/2019. Grób ks. Józefa Rafy s.1, Obchody 75 rocznicy zbrodni w Lesie Grabińskim zdjęcia s.2, „Niebo płakało deszczem” przemówienie Marka Bliżyckiego: Historia zbrodni s.3- 5, Homilia proboszcza ks. K. Giery s. 3-4. Tablica pamiątkowa ks. Józefa Rafy s. 21. Iwonicka świątynia w dziele Stanisława Janowskiego G. Nieradka s.21-22, Pielgrzymowanie śladami świętych E. Adamczyk s.23-24, Uroczystości rocznicowe – relacja Aliny Barud s.24. Dzień papieski 16 października, 22 rocznica pobytu Jana Pawła II w Krośnie K. Gazda – s. 24 -25, Co nowego w Kole Gospodyń – Dyplom: II miejsce w konkursie „Najlepszy produkt podkarpacki” – XIV Jesienna Giełda Ogrodnicza 2019r., Z życia Przedszkola Gminnego w Iwoniczu – spacer do Lasu Grabińskiego – Agnieszka Pernal s. 27 – 28, Kwesta na cmentarzu – zapowiedź.

Nr 209/2019. 25 lat Ośrodka Caritas w Myczkowcach – zdjęcia na 2 str. tekst Dyrektora Ośrodka ks. Prałata Bogdana Janika s.3-4, 140 rocznica urodzin ks. Jozefa Rafy 1879- 1942 – proboszcza Iwonicza 1913- 1942 s.5 -8, w tym 4 zdjęcia opisane przez ks. Z. Głowackiego na okoliczność poświęcenia tablicy, Chór „Cantate” na uroczystości konsekracji kościoła w Króliku Polskim s.9. Kaplica Matki Bożej przy ul. Floriańskiej 85 s.9. Eucharystia daje życie – program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2019 – 2022 s.11. Gdy niebo schodzi na ziemię – Życie i śmierć św. Szczepana s.14 – 15. Kwesta na cmentarzach, podziękowanie Iwonickiego Stowarzyszenia Ocalić od Zapomnienia. Z powinszowaniem – życzenia dla dworu z 1886r. G. Nieradka s.21, Wiadomość z Koła Gospodyń – spotkanie 18 listopada – prezentacja preparatów sporządzonych z roślin leczniczych np. żywokostu, owoców dzikiej róży, sosny. Kulinarne triki – porady s.26. Wiersze bożonarodzeniowe s.26.

Nr 210/2020.