Wydanie jubileuszowe Naszej Wspólnoty – Od redakcji …

 
 

Numer 200 – wrzesień, październik Naszej Wspólnoty był wydaniem jubileuszowym. Z tej okazji na stronie 5 redakcja zamieściła poniższy wpis:


Oddajemy do rąk czytelników dwusetny numer gazetki parafialnej „Nasza Wspólnota” i zapraszamy do wspólnych refleksji, jakie łączą czytelników z wydawnictwem. Sam fakt, że gazetka parafialna przetrwała szmat czasu i doczekała się jubileuszowego numeru, dobrze świadczy zarówno o czytelnikach, którym ma służyć, jak też potwierdza zapotrzebowanie na taki rodzaj informacji.

Z racji swojego posłannictwa sporo miejsca zajmują artykuły o treści religijnej. Interesujące są zwierzenia ludzi z trudnych sytuacji życiowych i to one pokazują jak radzić sobie, jak odbudować wiarę, odnaleźć nadzieję, jak zwyciężać zło. Są to pracowicie wyszukiwane przedruki z różnych czasopism i książek. Ponadto treść poszczególnych, (teraz już dwumiesięcznych numerów), uwzględnia bieżące ważne wydarzenia z życia parafii i kraju, rejestruje środowiskowe uroczystości, pokazuje osiągnięcia dzieci i młodzieży z trzech miejscowych szkół, przybliża historyczne wydarzenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na treści patriotyczne. Czasem służy doradą w zakresie zdrowia czy gospodarstwa domowego.

Pierwszy numer Naszej Wspólnoty ukazał się w kwietniu 1998 roku w okresie Świąt Wielkanocnych. Pomysł, którego autorem był ksiądz prałat Kazimierz Piotrowski zrodził się zapewne dużo wcześniej, a czas pokazał, że było to ważne i potrzebne przedsięwzięcie, skoro dziś po 19 latach drukujemy dwusetny już numer. Pomijając refleksje nad upływem czasu i osobistymi odniesieniami do minionych lat, a także zmianami, jakie przynosił postęp w różnych dziedzinach naszego życia, w tym także wpływu na wartość słowa drukowanego przy rozwoju komputeryzacji i dostępu do internetu, wypada wrócić do pierwszych słów otwierających wydawnictwo. Zatem przytoczę tu słowa ks. prałata Kazimierza Piotrowskiego (s.2, Nasza Wspólnota Nr 1, 1998 r.):

[…]Zadaniem miejscowej gazety jest na pierwszym miejscu ożywienie wspólnoty parafialnej, doinformowanie wszystkich o sprawach, którymi żyje czy żyć powinna społeczność parafialna, obudzenie aktywności religijnej i społecznej.

Odpowiadając na to życzenie możemy dostrzec pozytywne starania redagujących artykuły i zauważamy, że jest to zgodne z zapotrzebowaniem czytelników. Zatem jest to ważny powód do dalszego utrzymywania tego typu informacji z życia środowiska. Co więcej, gazetka coraz częściej służy za swoistą kronikę wydarzeń historycznych, tym cenniejszą im czas odleglejszy.

Jest jeszcze jedno ważne życzenie zanotowane w pierwszym numerze gazetki:

[…] Przekazując pierwszy numer naszego periodyka parafialnego, zespół redakcyjny pod kierunkiem duszpasterzy, życzyłby sobie, by w miarę możności wszyscy poczuli się współredaktorami zamieszczanych w nim pozycji czytelniczych, by podsuwali własne propozycje – jednym słowem, by ubogacali go swoimi pomysłami. Redakcja cieszyłaby się, gdyby miesięcznik spotkał się z przychylnością społeczeństwa iwonickiego i znalazł się w każdym domu.

Odnosząc się do powyższych życzeń wypada rozważyć dwa aspekty. Pierwszy to istnienie potężnego kapitału twórczego młodych wykształconych, o dużych możliwościach twórczych, co dobrze wróży na przyszłość. Drugi zaś aspekt to znalezienie drogi do tychże, by nie zakopywali swoich talentów i odpowiedzieli TAK na powyższe życzenie.

Z nadzieją na dobry los kończymy słowami autora ks. prałata Kazimierza Piotrowskiego:

Całe dzieło polecamy Duchowi Świętemu, prosząc Go, by swoim tchnieniem zechciał nim pokierować i Matce Najświętszej, którą prosimy, by czuwała nad podjętym przedsięwzięciem.

Zofia Jakubowicz

Zobacz nr 200 Naszej Wspólnoty ››