Litania do Imienia Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Jezu, usłysz nas. Jezu wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta, Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego – zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca – zmiłuj się nad nami.
Jezu, jasności światła wiecznego – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Królu chwały – zmiłuj się nad nami.
Jezu, słońce sprawiedliwości – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Maryi Panny – zmiłuj się nad nami.
Jezu najmilszy – zmiłuj się nad nami.
Jezu przedziwny – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże mocny – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze na wieki – zmiłuj się nad nami.
Jezu, wielkiej rady zwiastunie – zmiłuj się nad nami.
Jezu najmożniejszy – zmiłuj się nad nami.
Jezu najcierpliwszy – zmiłuj się nad nami.
Jezu najposłuszniejszy – zmiłuj się nad nami.
Jezu cichy i pokornego serca – zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłośniku czystości – zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłujący nas – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże pokoju – zmiłuj się nad nami.
Jezu, dawco życia – zmiłuj się nad nami.
Jezu, cnót przykładzie – zmiłuj się nad nami.
Jezu, pragnący dusz naszych – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże nasz – zmiłuj się nad nami.
Jezu, ucieczko nasza – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze ubogich – zmiłuj się nad nami.
Jezu, skarbie wiernych – zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobry Pasterzu – zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości prawdziwa – zmiłuj się nad nami.
Jezu, mądrości przedwieczna – zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobroci nieskończona – zmiłuj się nad nami.
Jezu, drogo i życie nasze – zmiłuj się nad nami.
Jezu, wesele Aniołów – zmiłuj się nad nami.
Jezu, Królu Patriarchów – zmiłuj się nad nami.
Jezu, mistrzu Apostołów – zmiłuj się nad nami.
Jezu, nauczycielu Ewangelistów – zmiłuj się nad nami.
Jezu, męstwo Męczenników – zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości wyznawców – zmiłuj się nad nami.
Jezu, czystości Dziewic – zmiłuj się nad nami.
Jezu, korono Wszystkich Świętych – zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego – wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego – wybaw nas, Jezu.
Od gniewu Twego – wybaw nas, Jezu.
Od sideł szatańskich – wybaw nas, Jezu.
Od ducha nieczystości – wybaw nas, Jezu.
Od śmierci wiecznej – wybaw nas, Jezu.
Od zaniedbania natchnień Twoich – wybaw nas, Jezu.

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego – wybaw nas, Jezu.
Przez Narodzenie Twoje – wybaw nas, Jezu.
Przez Dziecięctwo Twoje – wybaw nas, Jezu.
Przez najświętsze życie Twoje – wybaw nas, Jezu.
Przez trudy Twoje – wybaw nas, Jezu.
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją – wybaw nas, Jezu.
Przez krzyż i opuszczenie Twoje – wybaw nas, Jezu.
Przez omdlenie Twoje – wybaw nas, Jezu.
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój – wybaw nas, Jezu.
Przez Zmartwychwstanie Twoje – wybaw nas, Jezu.
Przez Wniebowstąpienie Twoje – wybaw nas, Jezu.
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu – wybaw nas, Jezu.
Przez radości Twoje – wybaw nas, Jezu.
Przez chwałę Twoją – wybaw nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Jezu.

K: Jezu, usłysz nas.
W: Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie;
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone”,
daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości,
abyśmy Cię z całego serca, ustami i uczynkiem miłowali
i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Albo:

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia,
albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.