Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Dożynki – 2018 r.

Jak co roku w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do kościoła parafialnego na Mszę św. o godzinie 11:00 przyniesiony został przez delegację Koła Gospodyń Wiejskich i Sołtysa dziękczynny wieniec dożynkowy.

Wieniec wraz z wiązankami ziół, kwiatów i plonów przyniesionych przez wiernych został poświęcony na zakończenie Mszy św.

Zdjęcia (tel.) Jacek Grysztar