Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu

Piękny drewniany kościół, pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu, którego początki sięgają XV wieku, to miejsce kultu i najczęściej odwiedzany przez turystów zabytek sakralny z wspaniałym neobarokowym wnętrzem. Stanowi najcenniejszy obiekt gminy Iwonicz-Zdrój wpisany do rejestru zabytków.

Za zgodą Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków prowadzone były prace związane z umocnieniem terenu przykościelnego od strony potoku Iwonka, konieczne, by zapobiec ewentualnemu osuwaniu się obiektu.

Kolejnym etapem rozpoczętych prac jest: przebudowa i wymiana nawierzchni drogi procesyjnej wraz z jej poszerzeniem, przebudowa ogrodzenia oraz wymiana oświetlenia zewnętrznego na przylegającym do kościoła terenie.

Koszt niezbędnych prac oszacowano na blisko pół miliona złotych.

W związku z pracami przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu, zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe dla naszego zabytkowego kościoła.

Dobrowolne ofiary można przekazywać na konto parafialne:

Parafia rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu
ul.Długa 6, 38-440 Iwonicz

Numer konta: 70 8642 1041 2006 4014 6517 0001

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Miejscu Piastowym
ul. Krośnieńska 5B, 38-430 Miejsce Piastowe

——————-

Dla przelewów zagranicznych w innej walucie:

Numer konta: PL70 8642 1041 2006 4014 6517 0001
Parafia rzym-kat. pw. Wszystkich Świętych
ul. Długa 6, 38-440 Iwonicz
SWIFT: POLUPLPR

Proboszcz i parafianie

Zobacz zdjęcia z następnego etapu prac ››