Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi 
i poczęła z Ducha świętego. 
Zdrowaś Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska
niech mi się stanie według słowa Twego. 
Zdrowaś Maryjo… 

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami. 
Zdrowaś Maryjo… 

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Módlmy się: